Foto: Intesa Sanpaolo

Foto: Intesa Sanpaolo

Upravni odbor Intesa Sanpaolo, međunarodne bankarske grupacije u čijem sastavu posluje Banca Intesa, odobrio je konsolidovani polugodišnji izveštaj na dan 30. jun 2023.

Rezultati za prvo polugodište 2023. godine potvrđuju sposobnost grupe Intesa Sanpaolo da zahvaljujući dobro diversifikovanom i otpornom poslovnom modelu generiše održivu profitabilnost čak i u kompleksnom okruženju, sa neto prihodom od 4,2 milijarde evra predvođenim neto prihodom od kamata, saopštila je ta bankarska grupacija.

„Jedinstveni poslovni model Banke razvijan tokom godina, koji definišu tradicionalna snaga u komercijalnom bankarstvu, vodeća pozicija u upravljanju imovinom, njenoj zaštiti i savetodavnim uslugama, kao i napredna digitalna infrastruktura, omogućava nam da iskoristimo aktuelne okolnosti i u isto vreme nam obezbeđuje otpornost i profitabilnost na dugi rok. Zahvaljujući ovim jedinstvenim karakteristikama, Intesa Sanpaolo je u vrhu bankarskog sektora Evrope i ima jedinstveno važnu ulogu u našoj zemlji, doprinoseći ekonomskom razvoju i društvenoj koheziji,“ izjavio je Karlo Mesina (Carlo Messina), generalni i izvršni direktor Intesa Sanpaolo.

Solidni bilans stanja i bilans uspeha u prvom polugodištu godine kreirali su značajnu vrednost za sve zainteresovane strane, koja je utemeljena i na snažnoj posvećenosti Grupe ESG principima. Konkretno, akumulirano je oko 3 milijarde evra u dividendama, generisani su porezi od 2,6 milijarde evra, što predstavlja rast od oko 590 miliona evra u odnosu na prvu polovinu 2022. godine kao posledica rasta neto prihoda od kamata koji je doveo do povećanja neto prihoda za oko 1,9 milijardi evra, proširen je program obezbeđivanja hrane i smeštaja za ugrožene osobe (više od 28,1 miliona intervencija u periodu od 2022. do drugog polugodišta 2023.), unapređene su inicijative za borbu protiv nejednakosti i podsticanje finansijske, socijalne, obrazovne i kulturne inkluzije (oko 12 milijardi evra za socijalne kredite i obnovu urbanih područja u periodu od 2022. do drugog polugodišta 2023. godine).

Intesa Sanpaolo je u potpunosti spremna da i u budućnosti uspešno posluje zahvaljujući ključnim prednostima Grupe, a to su pre svega otporna profitabilnost, snažna kapitalna pozicija, status banke bez nenaplativih kredita, kao i visoka fleksibilnost u upravljanju operativnim troškovima.

Neto prihod od 4.222 miliona evra u prvom polugodištu 2023, što je 80% više u odnosu na 2.346 miliona evra u prvom polugodištu 2022.

Bruto prihod veći za 61% u odnosu na prvo polugodište 2022.

Operativna marža veća za 28,5% u odnosu na prvo polugodište 2022.

Operativni prihod veći za 15,3% u odnosu na prvo polugodište 2022.

Operativni troškovi blago povećani (0,9%) u odnosu na prvo polugodište 2022.

• Kvalitet kredita:

• Smanjenje stanja problematičnih kredita za 3,6% neto i 2,5% bruto u odnosu na kraj 2022.

• Udeo problematičnih u ukupnim kreditima iznosio je 1,2% neto i 2,3% bruto, i 1% i 1,9% prema EBA metodologiji

• Anualizovani trošak rizika u prvom polugodištu 2023. od 25 baznih poena (u odnosu na 70 baznih poena u 2022, 30 baznih poena kada se izuzmu korekcije zbog izloženosti prema Rusiji i Ukrajini, za smanjenje izloženosti i rizika, netirano delimičnim oslobađanjem generičkih rezervisanja odvojenih 2020. godine za potencijalne buduće uticaje Covid-19).

Solidna kapitalna pozicija, daleko iznad regulatornih zahteva:

• Pokazatelj adekvatnosti kapitala CET1 na dan 30. jun 2023. godine, nakon izuzimanja iz kapitala 3 milijarde evra obračunatih dividendi za prvo polugodište 2023, bio je 13,7% „fuilly loaded“, ne uzimajući u obzir pozitivni uticaj od oko 120 baznih poena na osnovu apsorpcije odloženih poreskih sredstava (dta), od čega je oko 30 baznih poena više od cilja poslovnog plana za period od trećeg tromesečja 2023, do 2025.