Savet Evropske unije je 15. decembra dogovorio deveti paket sakcija prema Rusiji, koji uključuje niz mera namenjenih teškom udaru na rusku ekonomiju. Odluka nameće nove kontrole izvoza i ograničenja za robu i tehnologiju dvostruke namene, kao i na robu i tehnologiju koja može doprineti tehnološkom unapređenju ruskog odbrambenog i bezbednosnog sektora. Značajno je proširena lista pojedinaca i entiteta povezanih sa ruskim vojnim i industrijskim kompleksom. Dodato je 168 pojedinaca i entiteta koji su obuhvaćeni sektorskim merama. To će osigurati, smatra EU, da se ključnim hemikalijama, nervnim agensima, opremom za noćno osmatranje i radio-navigaciju, elektronikom i IT komponentama koje bi mogla koristiti Rusija, ne može slobodno trgovati. Da bi se izbeglo zaobilaženje, na listu su uključeni i pojedinci i entiteti pod ruskom kontrolom sa sedištem na Krimu ili Sevastopolju.

Šira lista zabrana izvoza

Štaviše, EU će proširiti zabranu izvoza robe i tehnologije u vezi sa avijacijom i svemirskom industrijom na avionske motore i njihove delove. Ova zabrana će se odnositi i na letelice sa posadom i na bespilotne letelice, što znači da će od sada postojati zabrana direktnog izvoza motora za dronove u Rusiju i bilo koju treću zemlju koja bi mogla da isporučuje dronove u Rusiju.

Međutim, nijedna od usvojenih mera, ne odnosi se na trgovinu poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, uključujući pšenicu i đubrivo, između trećih zemalja i Rusije. U odluci EU se naglašava da je, zbog sigurnosti snabedavanja hranom širom sveta, odlučeno da se uvede odmrzavanje imovine i stavljaju se na raspolaganje sredstva i ekonomski resursi određenim pojedincima koji su imali značajnu ulogu u međunarodnoj trgovini poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, uključujući pšenicu i đubrivo.

Bankarski sektor

EU će uvesti zamrzavanje sredstava protiv još dve ruske banke i dodati Rusku regionalnu razvojnu banku na listu ruskih entiteta u vlasništvu ili pod kontrolom države, koje podležu potpunoj zabrani transakcija.

Radio, televizija i drugi mediji

Savet EU je pokrenuo proces suspendovanja dozvola za emitovanje četiri dodatna medija: NTV/NTV Mir, Rusija 1, REN TV i Pervyi kanal. Ovi mediji
su pod stalnom direktnom ili indirektnom kontrolom rukovodstva Ruske Federacije.

Konsultantske usluge

Odlukama Devetog paketa sankcija uvodi se zabrana pružanja usluga EU oglašavanja, istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnjenja, kao i usluga testiranja proizvoda i tehničkog pregleda Ruskoj Federaciji.

Energetski i rudarski sektori

EU će proširiti zabranu na nove investicije u ruski energetski sektor dodatno zabranjujući nova ulaganja u ruski rudarski sektor, sa izuzetkom aktivnosti vađenja ruda i kamena koje uključuju određene kritične sirovine.

Ostalo

Državljanima EU je od 15. decembra zabranjeno da zauzimaju bilo kakve funkcije u upravnim telima svih ruskih pravnih lica, entiteta ili tela koja se nalaze u Rusiji u vlasništvu ili pod kontrolom države.

Individualne liste

Pored ekonomskih sankcija, Savet je odlučio da usvoji sveobuhvatan paket pojedinačnih mera i po broju i po sadržaju sa listom sa veoma značajnim brojem dodatnih fizičkih i pravnih lica.

Relevantni pravni akti će uskoro biti objavljeni u Službenom listu EU, navedeno je u saopšenju Saveta EU.