Luksemburg 12. aprila 2024. godine: Predsednica EIB grupacije Nađa Kalvinjo u razgovoru sa ministrima finansija EKOFIN (Foto: EU - Rat)

Luksemburg 12. aprila 2024. godine: Predsednica EIB grupacije Nađa Kalvinjo u razgovoru sa ministrima finansija EKOFIN (Foto: EU – Rat)

Na sastanku ministara finansija Evropske unije EKOFIN koji je odžan u petak, 12. aprila u Luksemburgu, predsednica Nađa Kalvinjo objavila je Akcioni plan Grupacije Evropske investicione banke (EIB) za sektor bezbednosti i odbrane, saopštila je EIB grupacija.

Plan obuhvata ažuriranje politike i okvira za kreditiranje ovog sektora kada je u pitanju definicija opreme i infrastrukture dvostruke namene, kao i podrška malim, srednjim i novoosnovanim preduzećima i brža raspodela sredstava kako bi se ojačali bezbednosni i odbrambeni kapaciteti Evrope. Nastao je nakon intenzivnih dvomesečnih razgovorima sa akcionarima Banke i ključnim zainteresovanim stranama, i predstavlja odgovor na mandat koji je Evropski savet nedavno doneo u pogledu lakšeg pristupa finansiranju za evropska preduzeća iz sektora odbrane, uz istovremenu zaštitu finanijskih kapaciteta Grupacije EIB.

„Pojačaćemo i ubrzati podršku sektoru bezbednosti i odbrane Evrope, uz zaštitu svojih kapaciteta za finansiranje i najviših standarda zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i upravljanja. Kao finansijska institucija EU, moramo doprineti obezbeđivanju mira i bezbednosti u Evropi. Novi akcioni plan poboljšaće uslove finansiranja evropskih projekata. Sarađivaćemo sa državama članicama i institucijama EU kako bismo ubrzali projekte koji obezbeđuju dobrobit naših građana”, rekla je predsednica Kalvinjo.

Shodno tome, banka planira da ukine uslov da projekti dvostruke namene moraju 50% očekivanih prihoda ostvarivati od civilne upotrebe. To će Grupaciju EIB uskladiti sa javnim finansijskim institucijama koje jednako ograničavaju svoje finansiranje na opremu i infrastrukturu koje služe za odbrambenu vojnu ili policijsku upotrebu, ali i za civilne namene, kao što su izviđanje, nadzor, zaštita i kontrola spektra, dekontaminacija, istraživanje i razvoj, oprema, vojna mobilnost, granična kontrola, dronovi i zaštita kritične infrastrukture.

Pored toga, Grupacija će ažurirati pravila za finansiranje malih i srednjih preduzeća u sektoru bezbednosti i odbrane, čime će se otvoriti namenske kreditne linije za veći broj manjih i novoosnovanih inovativnih preduzeća kojima su potrebna finansijska sredstva za projekte dvostruke namene. Radiće i na jačanju partnerstva i saradnju sa ključnim zainteresovanim stranama, između ostalog i kroz potpisivanje i ažuriranje memoranduma o razumevanju sa Evropskom odbrambenom agencijom i drugim partnerima.

Banka takođe planira da poboljša interne procese formiranjem namenske radne grupe i jedinstvenog punkta za projekte u oblasti bezbednosti i odbrane, koji će početi sa radom do 1. maja ove godine. To će ubrzati investiranje i pristup finansiranju Grupacije EIB za klijente u sektoru bezbednosti i odbrane Evrope, kako bi se plasirala sredstva u iznosu od 6 milijardi evra u okviru Strateške evropske bezbednosne inicijative (SESI). Ovi predlozi su u fazi internih odobrenja, navodi se u saopštenju za medije EIB Grupacije, Regionalne kancelarije za Zapadni Balkan.