Majk Mišel, predsednik Saveta i generalni direktor Yettel-a

Majk Mišel, predsednik Saveta i generalni direktor Yettel-a, na redovnoj godišnjoj Skupštini

Beograd, 11. decembar 2023 – Savet stranih investitora (Savet/FIC) održao je redovnu godišnju sednicu Skupštine, na kojoj je usvojen godišnji i finansijski izveštaj za 2023. godinu. U svom uvodnom obraćanju, predsednik Saveta i generalni direktor Yettel-a, Majk Mišel, istakao je da je Savet u 2023. godini bio aktivniji i vidljiviji nego prethodnih godina, te da su otvorene mnoge nove teme važne za poslovnu i investicionu klimu u Srbiji: „ Bio je to neverovatan timski napor. Dosegli smo novu prekretnicu u našem budućem radu i radujem se onome što sledi 2024. godine“ – zaključio je Mišel.

Preporuke Saveta stranih investitora sadržane u Beloj knjizi 2023, odnose se na najveće izazove za investicije: proces EU integracija Srbije, zadržavanje inflacije uz rast kamata, porast poreskog opterećenja i održivost javnog duga. U tom smislu, intenziviranje pregovora sa EU o statusu članstva Srbije ostaje ključni prioritet, da bi se harmonizovali domaći propisi sa evropskim standardima i smanjio geopolitički rizik za investicije i spoljnu trgovinu. Pored toga, neophodno je vratiti inflaciju u ciljni koridor, optimizovati fiskalno opterećenje u cilju podsticanja investicija i privrednog rasta, te smanjiti javne izdatke i dovršiti restruktuiranje infrastrukturnih preduzeća, posebno u oblasti energetike, radi održivosti adekvatnog nivoa fiskalnog deficita i javnog duga.

Savet je nastavio intenzivan dijalog sa svim relevantnim akterima u Srbiji, uključujući Vladu, Evropsku uniju, međunarodne finansijske organizacije, diplomatski kor, poslovna udruženja i druga slična tela. Takođe, Savet je pokrenuo regulatorne inicijative u značajnim oblastima kao što su stanovanje i odžavanje zgrada, e-fakturisanje, zaštita potrošača, strategija razvoja turizma, privatno obezbeđenj, itd. Organizovano je nekoliko stručnih konferencija i edukacija, uključujući prvu konferenciju FIC-a o finansijskim uslugama: Razvoj finansijskih usluga: izazovi i prilike i prvu konferenciju o regenerativnoj poljoprivredi: Ubrzaj svoj put ka regenerativnoj poljoprivredi!, Promene kamatnih stopa (IRS) i pravni aspekti zaštite (Hedging), „Otključavanje“ ESG-a, Bezbednost i zdravlje na radu. Članovi Saveta su učestvovali na značajnom broju važnih događaja i konferencija. Više informacija u Godišnjem izveštaju Saveta za 2023. godinu dostupno je za besplatno preuzimanje na sajtu Saveta (www.fic.org.rs).

Upravni odbor Saveta čine sledeći predstavnici: Yettel d.o.o. generalni direktor Majk Mišel, A1 Srbija & A1 Slovenija generalni direktor Dejan Turk, rukovođeći partner revizorsko-konsultantske kompanije Ernst&Young u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, Ivan Rakić, G4S Secure Solutions d.o.o. generalni direktor Aleksander David Sold, Belgrade airport d.o.o. generalni direktor Fransoa Berizo, generalna direktorka kompanije Roche d.o.o. Ana Govedarica, generalna direktorka Nestlé Adriatic Hub South (Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija) Marjana Davidović, direktor korporativnih poslova i komunikacija za Adriatika region u JTI i predsednik Japanske poslovne alijanse u Srbiji, Goran Pekez, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke Zoran Petrović, generalni direktor kompanije SGS Beograd, Miljan Milević i generalni direktor i predsednik  Hemofarma i Stada Balkan klastera, Ronald Zeliger.