Guverner NBS Jorgvanka Tabaković sa saradnicima i predstavnicima Agencije za sprečavanje korupcije, posle potpisivanja sporazuma (Foto: NBS)

Guverner NBS Jorgovanka Tabaković sa saradnicima i predstavnicima Agencije za sprečavanje korupcije, posle potpisivanja sporazuma (Foto: NBS)

Imajući u vidu značaj efikasne i kontinuirane saradnje svih relevantnih institucija u borbi protiv korupcije, Narodna banka Srbije i Agencija za sprečavanje korupcije zaključile su 23. februara Sporazum o saradnji u cilju elektronske razmene podataka iz registara koje vodi Narodna banka Srbije, saopšteno je iz kabineta guvernera NBS.

U skladu sa ovim sporazumom, a na osnovu njihovih zakonom utvrđenih ovlašćenja, Agenciji za sprečavanje korupcije biće omogućeno da preuzima podatke iz Jedinstvenog registra računa, Jedinstvenog registra sefova, Jedinstvenog registra korisnika novčane doznake i Evidencije imalaca virtuelnih valuta, koji su joj potrebni za provere koje sprovodi u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije. Zaključenje ovog sporazuma predstavlja nastavak uspešne saradnje Narodne banke Srbije i Agencije za sprečavanje korupcije i dodatno će doprineti efikasnoj borbi protiv korupcije u Republici Srbiji i pospešiti dalji ekonomski, socijalni i demokratski razvoj naše zemlje, navedeno je u saopštenju NBS.