U trgovini na veliko i malo u Srbiji ostvaren je dobitak od oko 215 milijardi dinara a zaposleno je 234.011 zaposlenih radnika

U trgovini na veliko i malo u Srbiji ostvaren je dobitak od oko 215 milijardi dinara a zaposleno je 234.011 radnika

Sektor trgovine na veliko i malo najveći je dobitnik u prošloj godini, jer je tu ostvaren dobitak od 214.917 miliona dinara, što je više za 26,4% nego u prethodnoj godini, a sve to uz 234.011 zaposlenih radnika. To pokazuju najnoviji podaci koje je objavila Agencija za privredne registre o poslovanju srpske privrede u 2022. godini. Iz opsežne analize još se može videti da je sektor energetike zabeležio gubitke koji su čak 6,7 puta veći nego u 2021. godini, te da su neto gubici zabeleženi i kod javnih preduzeća. Što se preduzetnika tiče, oni su bili uspešni, povećali su poslovne rezultate za 17% i zapošljavaju 225.302 radnika. U stvari, preduzetnici moraju da budu uspešni! Nemaju kud – ako nisu uspešni ugasiće firme ili će ići u stečaj. Nisu oni javna preduzeća koja imaju „luksuz“: da im se samo evidentira gubitak, a posle da ga pokrije državni budžet, koji pune građani i uspešni preduzetnici.

No, u nastavku evo podataka iz godišnje analize APR-a.

Srpska privreda je u 2022. godini ostvarila pozitivan neto rezultat u iznosu od 864,2 milijarde dinara, koji je za 26,3% veći od prošlogodišnjeg, saopštila je 21. juna Agencija za privredne registre (APR). Ti podaci su sadržani u redovnoj godišnjoj analizi „Osnovni nalazi o poslovanju pravnih lica i preduzetnika u 2022. godini”, koja prati objavljivanje publikacije „Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2022. godinu”. Reč je o preliminarnim, zbirno obrađenim podacima iz redovnih godišnjih finansijskih i statističkih izveštaja za 159.867 pravnih lica i 113.643 preduzetnika, koji su u skladu sa propisima uneti u bazu za statističke potrebe, navodi se u objašnjenju APR-a.

Kako je objašnjeno, te pozitivne rezultate pratilo je povećanje broja zaposlenih za 5.375 radnika, tako da su privredna društva na teritoriji Republike Srbije ukupno zapošljavala 1.281.412 radnika u 2022. godini.

U analizi se dalje navodi da je tokom 2022. godine ukupan obim poslovne aktivnosti na nivou privrede porastao. Ukupni prihodi privrednih društava su realizovani u visini od 17.772.856 miliona dinara i veći su za 19,2% od prošlogodišnjih, dok su ukupni rashodi iskazani u iznosu od 16.721.985 miliona dinara, uvećani za 18,8%.

Iz ove opsežne analize APR-a izdvajamo poslovanje privrede po sektorima, gde se vidi da je negativan bilans ostvario sektor snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, čiji gubitak je uvećan 6,7 puta i iznosi 42.645 miliona dinara. Uz to, broj zaposlenih je smanjen za 2.631, na 39.185 radnika. Ukratko, samo je sektor snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabeležio gubitak, dok su svi ostali sektori privrede pozitvno poslovali.

Najviše je profitirao sektor trgovine na veliko i malo, koji beleži dobitak od 214.917 miliona dinara, što je više za 26,4% nego u prethodnoj godini. Visoku profitabilnost je ovaj sektor ostvario uz pad broja zaposlenih za 3.161, te je ukupno zapošljavao 234.011 radnika.

Kako se navodi u analizi APR-a, značajan iznos pozitivnog neto rezultata realizovan je u sektoru prerađivačke industrije, u kome on iznosi 197.205 miliona dinara i smanjen je za 5,3%. U tom sektoru je najviše opao broj zaposlenih ‒ za 6.897, te je bio angažovan 401.791 radnik. Skoro 2,5 puta veći dobitak je iskazan u sektoru rudarstva, i to u vrednosti od 196.775 miliona dinara, pri čemu je broj zaposlenih uvećan (za 745) na ukupno 27.274 radnika.

Građevinarstvo je ostvarilo veoma visok rast neto rezultat od 44,0%, uz dobitak od 80.765 miliona dinara, a istovremeno je evidentiran i porast broja zaposlenih (za 746), te je u ovom sektoru radilo 85.789 radnika.

Visok dobitak iskazao je i sektor informisanja i komunikacija, u kome je realizovano 55.297 miliona dinara. Taj sektor beleži najveći rast broja zaposlenih ‒ za 10.401 i ukupno je zapošljavao 81.800 radnika.

Gubitke su zabeležila javna preduzeća (527 javnih preduzeća). O tome ovako stoji u analizi: „na godišnjem nivou su višestruko uvećala gubitak iskazavši 74.773 miliona dinara minusa u poslovanju. U tim javnim preduzećima je bilo zaposleno 109.923 radnika, što je 3.903 radnika manje u poređenju sa prethodnom godinom“, navodi se u analizi APR-a.

A preduzetnici? Oni, moraju da posluju pozitivno – inače se firma gasi!

Tako se u ovoj analizi APR-a navodi su preduzetnici nastavili trend profitabilnog poslovanja i u 2022. godini: “Preduzetnici  beleže pozitivan neto rezultat od 53.788 miliona dinara, veći za 17,0% u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome, preliminarnom zbirnom obradom obuhvaćeni su podaci za 113.643 preduzetnika, koji su zapošljavali 225.302 radnika (u prethodnoj godini 115.241 preduzetnik sa 230.260 radnika)“, navodi se, pored ostalog u analizi APR-a.

Cela analiza sadrži dosta podataka i detalja o poslovanju srpske privrede, pa zato iz APR-a ističu da je „Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2022. godinu” osmo dvojezično izdanje ove publikacije (na srpskom i engleskom jeziku) koju objavljuje Agencija. I dalje navode:
„Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2022. godinu” Sadrži zbirne podatke o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji za poslednje dve godine. Preliminarni zbirni podaci iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja iz baze za statističke potrebe zbirno su obrađeni prema vrsti, veličini, pravnoj formi tj. obliku organizovanja, pretežnoj delatnosti i teritorijalnoj pripadnosti pravnog lica ili preduzetnika, kao i prema drugim kriterijumima značajnim za sagledavanje ukupnih privrednih kretanja u zemlji. Pristup javnosti ovoj publikaciji omogućava bolje razumevanje privrednih kretanja u zemlji, a svakako doprinosi boljem razumevanju finansijskog izveštavanja, što i jeste osnovni cilj Agencije za privredne registre.

Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2022. godinu objavljen je na internet stranici www.apr.gov.rs , gde je objavljena i informacija „Osnovni nalazi o poslovanju pravnih lica i preduzetnika u 2022. godini”.

R. Nikolić