Beograd, 12. april 2023. godine – Studenti Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, smer „Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa“, imali su priliku da teorijsku i praktičnu nastavu na predmetu „Eksploatacija naftnih i gasnih bušotina“ pohađaju u Pogonu za proizvodnju nafte i gasa „Srednji Banat“ kompanije NIS. Predavanja im je održao Miloš Aleksić, rukovodilac Sektora za proizvodnju nafte i gasa u NIS-u, koji je jedan od tri inženjera kompanije koji su od ove godine angažovani u nastavi na ovom studijskom programu.

Tokom dva dana teorijske i praktične nastave u pogonu NIS-a, studenti su imali priliku da se upoznaju sa osnovama tehnologije proizvodnje nafte i gasa i da se susretnu sa opremom i tehnikom koja se koristi u procesu eksploatacije tečnih i gasovitih mineralnih sirovina.

„Pored teorijskog dela koji dobijamo na fakultetu, ovaj praktični deo nam puno znači. Dosta se razlikuju praksa i teorija, jer ipak predavači imaju puno iskustva i mogu nas početnike da nauče da ne pravimo greške koje su se njima javljale na početku karijere“, navela je Aleksandra Baračkov, studentkinja četvrte godine.

Čedomir Obradović, takođe student četvrte godine, istakao je značaj ovakvih predavanja i praktičnog dela: „U praksi imate priliku da vidite alate i delove opreme, a i dosta je lepše kada vam neko ko ima puno iskustva u naftnoj kompaniji objasni i približi ono što vas u budućnosti očekuje“.

Učešćem predavača iz prakse u nastavi Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” i kompanija NIS proširili su dugogodišnju saradnju u oblasti stručnog i naučnog usavršavanja studenata. Saradnja je uspostavljena na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, na osnovu kojeg visokoškolska ustanova može da angažuje predavača van radnog odnosa koji ima stečeno visoko obrazovanje najmanje master akademskih studija i koji ima neophodna znanja i veštine u odgovarajućoj oblasti.

Radi postizanja što kvalitetnije nastave, NIS je obezbedio i prostor za dodatnu edukaciju u svojim trening centrima u Zrenjaninu i Elemiru i svojim proizvodnim pogonima.

„Predavanja su korisna i značajna slušaocima jer studenti mogu kroz realne primere iz prakse da upoznaju izazove, ali i rešenja koja u duhu dobre inženjerske prakse daju najbolje rezultate. Program je bitan i za predavače jer je u procesu učenja zona koja označava najveći rast upravo ona koja se odnosi na prenošenje stečenih znanja i veština drugima“, rekao je predavač Miloš Aleksić.

Saša Jovanović, docent na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“, kaže da je ovo primer dobre prakse koji pokazuje važnost kontinuirane saradnje obrazovanja i privrede.

„Mislim da je dobra simbioza između fakulteta i NIS-a, dobro je da studenti imaju priliku da prisustvuju ovakvim predavanjima i da budu više na terenu“, kazao je Jovanović.

Pored Miloša Aleksića, Slobodan Gojković, rukovodilac Službe za planiranje, operativnu i tehničku podršku, predavaće na predmetu „Tehnika i tehnologija proizvodnje nafte“, a Vuk Kalinić, ekspert za razradu ležišta, na predmetu „Inteziviranje dotoka i metode za povećanje iscrpka slojeva“. Ovo je prvi put da su stručnjaci neke kompanije angažovani u nastavi na fakultetu, izuzimajući visoke stručne škole, gde je ovakva praksa već u toku.

Saradnja između kompanije NIS i Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu odvija se posredstvom NIS-ovog programa „Energija znanja“, koji je pokrenut 2012. godine sa primarnim ciljem da se uskladi ponuda i potražnja obrazovnih profila na tržištu rada i reši deficitarnost inženjerskog profila. Upravo uz podršku NIS-a na ovom fakultetu je školske 2014/2015. godine akreditovan studijski program „Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa“. NIS dodeljuje i stipendije najboljim studentima, a od kako je ovaj studijski program akreditovan, u kompaniji je do sada već zaposleno 25 diplomaca.