Udruženje pacijenata obolelih od raka kože – melanoma, održalo je tribinu u  Zemunu posvećenu mesecu borbe protiv melanoma na kojoj se govorilo o terapijama koje postoje u Srbiji i  onima koje bi trebalo dodatno uvesti, neophodnosti zaštite od sunca  tokom  letnjih meseci, kao i o značaju ukudanja solarijuma. Na tribini su učestvovali Savo Pilipović, predsednik Udruženja pacijenata obolelih od melanoma, prof. dr Lidija Kandolf, dermatovenerolog, prim. dr Miroslav Dinić i dr Tanja Radević.

Cilj ovogogišnje kampanje je podizanje svesti u javnosti  o važnosti ranog otkrivanja i adekvatnog lečenja ove bolesti, ali i pridržavanja životnih navika koje mogu značajno umanjiti rizik od obolevanja. Edukativne tribine i ulične manifestacije posvećene melanomu  tokom ove kampanje organizovane u devet gradova u Srbiji (Beograd,  Zemun, Valjevo, Kragujevac, Novi Sad, Niš, Čačak, Kosovska Mitrovica, Gračanica), ali i u Sarajevu i Banja Luci.

Savo Pilipović, predsednik Udruženja pacijenata obolelih od melanoma istakao je da se se veliki broj pacijenata u Srbiji suočava sa melanomom i da za njih i dalje ne postoje sve adekvatne terapije kakve imaju na  raspolaganju građani u regionu. On je ukazao da  se broj pacijenata obolelih od ove bolesti svake godine povećava i apeluje na Ministarstvo zdravlja Srbije i Republički fond za zdravstveno osiguranje da obezbede sve potrebne terapije za ove pacijente. I ove godine Udruženje insistira na neophodnosti uvođenja adjuvantne terapije koja se još ne nalazi na listi lekova čije troškove pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), a koja bi mogla da spasi mnoge živote, ali i da obezbedi ekonomsku i društvenu korist čitavoj zajednici.

Prema rečima Pilipovića, ova terapija prima se u trećem stadijumu bolesti, pre nego što melanom metastazira, i to 12 meseci. Polovina obolelih koji adjuvantnu terapiju prime za godinu dana, ne uđe u fazu metastatskog melanoma, za razliku od sadašnjeg procesa lečenja koji se primenjuje tek kada se bolest proširi i koji je jako dug i naporan za pacijente, objasnio je predsednik UPOM-a. Istaknut je i značaj korišćenja kombinovane terapije dva leka ipilimubaba i nivolumaba u lečenju melanoma, ali i sve češća pojava uvealnog melanoma ili melanoma oka.

Građanima se savetuje izbegavanje boravka na suncu u periodu od 10-17 časova tokom dana, ali i da se adekvatno štite od sunca koji su ključni preventivni faktori za značajno umanjenje mogućnosti nastanka melanoma.