Udruženje hemofiličara Srbije obeležilo je 17. aprila Svetski dan hemofilije, sa ciljem podizanja svesti o ovoj naslednoj bolesti koja utiče na prirodni proces zgrušavanja krvi.

Dejan  Petrović, predsednik Udruženja hemofiličara Srbije istakao je da je hemofilija redak, ali ozbiljan genetski poremećaj, koji može dovesti do ozbiljnih komplikacija. U telu zdrave osobe, proteini poznati kao faktori koagulacije rade zajedno kako bi zaustavili krvarenje, nakon povrede krvnog suda. Nedostatak određenih faktora može dovesti do različitih tipova hemofilije, kao što su hemofilija A ili B.

Petrović je naglasio da osobe sa hemofilijom uz primenu adekvatne terapije mogu da vode normalan život, školuju se, rade i budu potpuno socijalno integrisane. Osobama sa hemofilijom u Srbiji, a pre svega deci, omogućena je primena inovativne terapije koja za cilj ima da poboljša kvalitet života ovih osoba, spreči pojavu krvarenja i omogući nesmetano funkcionisanje tokom svakodnevnih aktivnosti.

Hemofilija A je češći oblik hemofilije, uzrokovan nedostatkom faktora VIII, dok je hemofilija B uzrokovana nedostatkom faktora IX. Karakteriše ih nedovoljna količina ovih faktora za normalno zgrušavanje krvi. Petrović je objasnio da postoji nekoliko simptoma koji mogu ukazivati na postojanje hemofilije, uključujući prisustvo te bolesti u porodičnoj anamnezi, čestu pojavu modrica u ranom detinjstvu, produženo krvarenje nakon manjih povreda ili medicinskih procedura, kao i spontana krvarenja u zglobovima, mišićima i mekim  tkivima.

Prema istraživanju Svetske federacije za hemofiliju iz 2022. godine procenjeno je da na svetu sa hemofilijom živi 257.146 osoba. U Srbiji je registrovano oko 500 osoba sa hemofilijom A, oko 100 sa hemofilijom B, dok više od 300 osoba pati od von Willebrandove bolesti, još jednog tipa poremećaja krvarenja. Neadekvatno lečenje hemofilije može dovesti do trajnih oštećenja zglobova i mišića. U najtežim slučajevima, krvarenja u vitalnim organima mogu biti životno ugrožavajuća.

Udruženje hemofiličara Srbije apeluje na javnost da podrži osobe sa hemofilijom i njihove porodice. Važno je da se ova bolest leči adekvatno i da se pruži odgovarajuća podrška  svim osobama koje žive s ovim stanjem. Više informacija o hemofiliji i podršci osobama sa ovom bolešću nalazi se na internet stranici Udruženja hemofiličara Srbije www.hemofilija.org.rs