Istraživanje na lokaciji SIV 3, na Novom Beogradu

Istraživanje na lokaciji SIV 3, na Novom Beogradu

U partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije i u saradnji sa Upravom za zajedničke poslove republičkih organa i Razvojnom bankom Saveta Evrope (CEB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sproveo je prvo istraživanje geotermalnih resursa na lokaciji zgrade „SIV 3“ i pokrenuo isto istraživanje na lokaciji zgrade „Palata Srbija“. Preliminarni rezultati istraživanja su potvrdili da postoji potencijal za primenu geotermalne energije u ovim objektima. Finansijska isplativost ovog potencijala biće utvrđena kroz izradu Studija izvodljivosti, saopšteno je 16. septembra.

Istraživanje geotermalnih resursa omogućava da se proceni lokalni potencijal za korišćenje podzemnih voda i petrogeotermalnih resursa – kao obnovljivih izvora energije, za potrebe grejanja i hlađenja prostorija, te grejanja potrošne vode. Ovo je ujedno prvi korak u okviru energetske sanacije objekata. Zatim sledi izrada Studija opravdanosti energetske sanacije zgrada koje će utvrditi obim, vrstu i način korišćenja sistema sa obnovljivim izvorima energije, a kasnije će biti izrađena i odgovarajuća detaljna tehnička dokumentacija. Predviđena istraživanja geotermalnih resursa biće završena do novembra 2022. godine.

Korišćenjem geotermalne energije za obezbeđivanje dela energetskih potreba zgrada „SIV 3“ i „Palata Srbija“ smanjila bi se potrošnja primarne energije i emisije CO2. Takođe, poboljšali bi se uslovi za rad zaposlenih i omogućile uštede operativnih troškova za energiju. Konačno, odgovorilo bi se na sve veću potrebu za uvođenjem novih i čistih izvora energije i doprinelo zelenoj tranziciji srpske privrede i društva.

Istraživanje geotermalnih resursa zgrade „Palata Srbija“ omogućeno je zahvaljujući finansijskoj podršci Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i Poverilačkog fonda CEB-a kome doprinose Republika Slovačka i Kraljevina Španija. Istraživanje geotermalnih resursa za zgradu „SIV 3“ finansirano je iz bespovratnih sredstava koje je obezbedila Vlada Republike Slovačke preko fonda UNDP-a.

Ova istraživanja su deo niza pripremnih aktivnosti čiji je cilj poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama centralne vlasti. Ove aktivnosti su početni korak u realizaciji višegodišnjeg programa „Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti“, koji obuhvata 28 objekata, a vredan je 40 miliona evra.