U okviru inicijative za čvršće povezivanje i produbljivanje saradnje predstavnika srpske zajednice u dijaspori sa institucijama i privredom u Srbiji, 27. septembra u Beogradu  predstavljen je Novi saziv Poslovnog saveta dijaspore. Događaj su organizovali Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Privredna komora Srbije (PKS), uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Novi saziv je deo transformacije Poslovnog saveta dijaspore pri PKS-u, čiji je cilj da se dijaspori olakša ulaganje u Srbiju, da se preduzećima iz Srbije otvore nove prilike na izvoznim tržištima, kao i da se podstakne razmena znanja i iskustava, posebno u korišćenju novih tehnologija, između dijaspore i Srbije.

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević istakao je da dijaspora predstavlja neiscrpni resurs za našu zemlju.

„Naši sunarodnici koji žive i rade van granica naše zemlje su ambasadori naše države, promoteri naših proizvoda i tržišta, i ključni činioci koji mogu unaprediti našu privredu. Oni su takođe veza sa tamošnjom privredom i donose sa sobom ogroman investicioni potencijal, kako svojim sredstvima tako i sredstvima svojih poslovnih partnera. Na nama je, kao predstavnicima Vlade Srbije i Privredne komore, da povežemo dijasporu, lokalne samouprave i mala i srednja preduzeća. Ovo partnerstvo može biti ključno za održavanje rasta naše privrede i jačanje trgovinskih veza između dijaspore i matične zemlje“, pojasnio je ministar Milićević i naglasio da Vlada Srbije posvećeno radi na unapređenju odnosa sa dijasporom i stvaranju povoljnog okruženja za njihovu aktivnu ulogu u razvoju Srbije.

Većinu od 50 članova novog saziva Poslovnog saveta dijaspore činiće istaknuti predstavnici i predstavnice dijaspore iz poslovne i naučne zajednice. Takođe, u njemu će se naći predstavnici lokalnih samouprava, ministarstava i vodećih naučnih  institucija iz Srbije.

Direktor Kancelarije za saradnju Ambasade Švajcarske, Ričard Koli, rekao je da se u poslednje vreme sve više pažnje pridaje odnosu migracija i razvoja.

„Iz ugla razvojne saradnje, angažovanje privatnog sektora je od krucijalne važnosti za ekonomski razvoj zemlje. U našim ekonomskim programima stavljamo akcenat na razvijanje veština, inovacije i konkurentnost. Kako još uvek treba da naučimo više o vezama između migracija, dijaspore, privatnog sektora i konkretnih potencijala u Srbiji, smatramo da je današnji prvi sastanak Saveta za dijasporu jedan od bitnih koraka koji može da učini napredak na tom polju“, dodao je Koli.

Na događaju je predstavljen i nacrt nove Strategije Poslovnog saveta dijaspore. U njemu su kao prioriteti izdvojeni predstavljanje potencijala za investiranje, kao i pomoć u realizaciji već postojećih inicijativa za investiranje dijaspore u Srbiji, zatim podrška razvoju izvoza i turizma, posebno korišćenjem digitalnih tehnologija, veće uključivanje dijaspore u zelenu transformaciju privatnog sektora u Srbiji, kao i razvoj ženskog preduzetništva, na osnovu iskustava preduzetnica iz dijaspore.

„Srpska dijaspora ima veliki potencijal da pomogne dalji rast privrede u Srbiji. Na primer, u ulozi mentora malim i srednjim preduzećima, posebno onima koja su izvozno orijentisana. Takođe, ulaganjem svog kapitala u preduzeća koja posluju u Srbiji dijaspora može doprineti većem zapošljavanju domaćeg stanovništva. Verujem da ćemo uz nove prioritete i novi saziv Poslovnog saveta dijaspore ostvariti jaču vezu između dijaspore i Srbije, na dobrobit građana i građanki ove zemlje, sa obe strane njenih granica“, izjavila je Bojana Balon, v.d. zamenice stalnog predstavnika UNDP-a u Srbiji.

Direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije, Mihailo Vesović rekao je da se kroz novu Strategiju uređuje rad Poslovnog saveta u naredne četiri godine,  sa ciljem da se u što većoj meri povežu poslovni ljudi iz dijaspore sa domaćim kompanijama članicama PKS.

„Zadovoljstvo nam je da se obnavlja mandat Poslovnog saveta za dijasporu Privredne komore Srbije, nakon pauze od dve godine izazvane Covidom-19. Nadamo se da će u narednom periodu ove sednice postati redovne u junu i decembru kada je dijaspora najviše i fizički prisutna u Srbiji“, dodao je Vesović.

Ovaj događaj je organizovan u okviru globalnog  programa „Migracije u funkciji održivog razvoja“, koji sprovode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC).