Nikola Pontara, direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji

Nikola Pontara, direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji

Vašington, 27. oktobar 2023. — Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Srbiji zajam od 75 miliona dolara za Projekat sprečavanja i kontrole nezaraznih bolesti, čiji je cilj da se potpomognu nastojanja zemlje da unapredi sprečavanje i kontrolu nezaraznih bolesti i poboljša zdravstvene ishode za svoje građane, saopštila je Kancelarija Svetske banke u Srbiji.
Кardiovaskularne bolesti i zloćudni tumori odgovorni su za preko tri četvrtine smrtnih slučajeva u Srbiji. Pored toga, pacijenti i dalje sami snose značajne troškove privatnih laboratorijskih ispitivanja, dijagnostičkih usluga i specijalističkih pregleda koji neretko nisu dostupni u javnom sektoru bez čekanja.
„Cilj ovog projekta je da unapredi zdravstvene ishode za mnoge građane Srbije, i to kroz bolju prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti“, rekao je Nikola Pontara, direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji. „U okviru projekta će se sprovoditi aktivnosti kako na nivou primarne zdravstvene zaštite tako i u bolnicama, ali će se njime obuhvatiti i manje dostupna područja“, dodao je Pontara.
Jedan od ciljeva projekta je podizanje stručnosti i odgovornosti pružalaca zdravstvenih usluga. Za građane, prevencija i kontrola nezaraznih bolesti poboljšaće se kroz povećan obim skrininga radi ranog otkrivanja raka debelog creva i testiranje uzoraka krvi u cilju rutinske kontrole dijabetesa i visokog pritiska. Pored toga, rad na unapređenju kvaliteta hemoterapije pružiće obolelima od karcinoma pristup standardu zdravstvene nege i terapijama koje mogu da im poboljšaju kvalitet života.