Marko Čadež

Marko Čadež

Zapadni Balkan bi najpre postao deo EU kao ekonomska zajednica Jugoistočne Evrope, a kasnije i kao punopravni član, primenjujući model pristupanja koje su imale Finska, Austrija i Island i po kome danas funkcioniše, recimo, Norveška – ocenio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, pred susret u Briselu 28. aprila. Poslovna zajednica, po rečima Čadeža, vidi u dva koraka bržu integraciju regiona sa EU, odnosno jedinstvenim tržištem.

Privrednici regiona će u Briselu razgovarati sa predstavnicima Evropske komisije  o otklanjanju prepreka u poslovanju sa Evropskom unijom i potpunom povezivanju zapadnobalkanske ekonomske zajednice sa jedinstvenim tržištem EU. Koliko je tržište EU važno za kompanije sa ovih prostora, pokazuju podaci prema kojima je EU najvažniji ekonomski partner.

Kad je o Srbiji reč, Čadež podseća da je izvoz srpske privrede u Evropsku uniju u proteklih deset godina se učetvorostručen. U 2021. godini dostigao je gotovo 14 milijardi evra, pokazuju zvanični statistički podaci. EU i partneri iz Unije tradicionalno su na prvom mestu spoljnotrgovinske razmene naše privrede, jer Srbija na tržište EU godinama već plasira 65 odsto svog ukupnog izvoza.
Ukupna spoljnotrgovinska razmena Srbije i EU u prošloj godini iznosila je 30,2 milijarde evra ili 60,3 odsto trgovine sa svetom, od čega je uvoz 16,3 a izvoz 13,9 milijardi evra. Poređenja radi, to je 16,5 puta bolji izvozni učinak nego na tržištu Rusije, koja je, istina, jedan od naših najvećih spoljnotrgovinskih partnera – četvrti na listi po ukupnoj razmeni, sa 4,7 odsto učešća u trgovini Srbije sa svetom, 840 miliona evra izvoza u prošloj godini i dominantnim uvozom energenata.

Sa partnerima iz Evropske unije, po podacima Uprave carina, posluje 23.650 kompanija iz Srbije koje uvoze iz zemalja EU i izvoze na jedinstveno evropsko tržište, od kojih je 10.226 izvoznika. Samo u kompanijama koje prodaju svoje proizvode na tržištu EU, prema bazi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, radi 620.332 zaposlenih, dok se broj zaposlenih u kompanijama koje posluju sa EU, zajedno sa firmama koje bave uvozom, povećava na 874.111 zaposlenih, saopštila je Privredna komora Srbije.