(Foto: PKS)

(Foto: PKS)

Rastući troškovi proizvodnje zbog visokih cena energenata na svetskom tržištu, ali i drugih sirovina i repromaterijala, jesu najveći izazovi pred kojima se nalazi privreda Srbije u 2022, u vreme kada se Evropa i svet suočavaju sa globalnom krizom čije posledice mogu biti najveće od Drugog svetskog rata. Uprkos neizvesnostima, domaći privrednici su umereni optimisti i očekuju stabilne poslovne performanse u drugom kvartalu 2022. godine – isti ili veći promet i izvoz, kao i stabilnu zaposlenost, pokazala je Anketa Privredne komore Srbije (PKS) o poslovnoj aktivnosti privrednih subjekata, realizovana u aprilu 2022.

Skoro 40 odsto anketiranih očekuje nepromenjen promet, svega 12 procenata smanjenje, ali zabrinjava podatak da su troškovi inputa povećani kod 83 odsto ispitanika u odnosu na kraj 2021. godine. Oko 63 procenta anketiranih povećalo je cene gotovih proizvoda ili usluga, dok 36 odsto ispitanika nije imalo promene u odnosu na poslednji kvartal prošle godine.

Privrednici pokazuju izraženi optimizam za drugi kvartal 2022. godine u pogledu kretanja izvoza – 43 odsto očekuje rast međukvartalnog izvoza i to u proseku za 23 odsto, a 44 procenta nepromenjen nivo. Najveći problem privreda ima sa nabavkom i cenom resursa.

Od ukupnog broja anketiranih 75 odsto raspolaže sa dovoljno sredstava za optimalno finansiranje poslovanja, a najviše problema sa likvidnošću ima sektor elektronskih komunikacija, jer, kako pokazuju rezultati Ankete, 38 odsto anketiranih iz ove branše ne raspolaže sa dovoljno sredstava za optimalno finansiranje poslovanja.

Od početka godine zaposlenost je stabilna, 87 procenata anketiranih je održalo ili povećalo broj radnika, a čak 95 odsto ispitanika ne očekuje smanjenje broja zaposlenih u narednom periodu.

Rezultati istraživanja za prvi kvartal 2022. godine ukazuju na značajno dinamičniji rast u poređenju sa istim periodom prethodne godine –  u prvom kvartalu 2021. godine 22,1 procenat ispitanika je imao povećan promet, a 27,3 odsto isti.

Izazov privrednom rastu koji je prema proceni Narodne banke Srbije (NBS) u 2022. revidiran na raspon od 3,5 do 4,5 odsto predstavlja inflacija koja je u aprilu dostigla 9,6 odsto. NBS vodi restriktivnu monetarnu politiku podizanjem referentne kamatne stope na dva odsto koja je osnovni instrument za obuzdavanje relativno visoke inflacije.

Anketa PKS o poslovnoj aktivnosti privrednih subjekata realizovana je u aprilu 2022. godine na uzorku od 1.552 privredna subjekta koji zapošljavaju preko 244.000 radnika. Prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2020. godinu, kompanije iz uzorka ostvarile su 19,5 milijardi evra poslovnog prihoda, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u prvom kvartalu 2022. godine su realizovale robni izvoz u vrednosti od 2,4 milijarde evra, što je za 46 odsto više u odnosu na isti period 2021. godine. Oko 18 odsto kompanija iz uzorka imaju strani osnivački kapital.