Agencija objavila publikaciju „Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u privredi u 2022. godini”

  Najveći broj pravnih lica poslovao je u sastavu grupe DELTA HOLDING DOO BEOGRAD, u kojoj ih je bilo 65 (prethodne godine 61), s tim da je 18 imalo sedište u inostranstvu, objavila je Agencija za privredne registre (APR) u  svojoj publikaciji „Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u privredi u 2022. godini”.

Kako se navodi, sa velikim obimom konsolidacije, od po 43 povezana pravna lica, ističu se ekonomske celine KOEFIK DOO BEOGRAD i MPZ AGRAR DVA DOO NOVI SAD, koje su u odnosu na prethodnu godinu smanjile broj povezanih pravnih lica (za devet, odnosno za jedno). U ekonomskoj celini MPZ AGRAR DOO NOVI SAD poslovalo je 35 povezanih pravnih lica (prethodne godine 37), dok je po 26 pravnih lica konsolidovano u grupama MK GROUP DOO BEOGRAD (prethodne godine 42) i GALENS INVEST DOO NOVI SAD (prethodne godine 19).

Istovremeno, najuspešnija ekonomska celina u 2022. godini je NIS A.D. NOVI SAD, koja je vodeća i prema poslovnim prihodima, dok prema vrednosti poslovne imovine i kapitala zauzima treće, odnosno drugo mesto. U vrhu liste najprofitabilnijih, na drugom i trećem mestu, nalaze se ELIXIR GROUP DOO ŠABAC i JP SRBIJAGAS NOVI SAD. Pored njih, značajan iznos neto dobitka iskazale su i grupe EMS AD BEOGRAD i MK GROUP DOO BEOGRAD, koje su na četvrtom, odnosno na petom mestu, navodi se u publikaciji APR-a koja je objavljena 5. decembra.

Publikacija „Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u privredi u 2022. godini”, pripremljena je na osnovu podataka iz konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. i 2021. godinu, koje su matična privredna društva dostavila Agenciji u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo. Godišnji izveštaj sadrži analizu rezultata poslovanja i finansijskog položaja za 664 ekonomske celine, u okviru kojih su matična privredna društva imala kontrolu nad 2.173 zavisna i pridružena pravna lica. Broj ekonomskih celina je, u odnosu na prethodnu godinu, povećan za 21, dok je broj zavisnih i pridruženih pravnih lica veći za 78. Pri tome, u ekonomskim celinama je angažovano 657 radnika više nego prethodne godine, odnosno ukupno njih 321.098.

Nastavak pozitivnih trendova u domaćoj privredi tokom 2022. godine odrazio se i na poslovanje ekonomskih celina, koje su i svojim performansama doprinele takvim kretanjima. One su iskazale ukupne prihode u iznosu od 5.470.727 miliona dinara, većem za 23,0%, dok je rast ukupnih rashoda bio nešto sporiji ‒ 22,6%, te iznose 5.139.515 miliona dinara. Sumarno posmatrano, poslovale su profitabilno ostvarivši pozitivan neto rezultat od 271.243 miliona dinara koji je za 28,1% uvećan u odnosu na prošlogodišnji, a ujedno predstavlja 31,4% realizovanog pozitivnog rezultata celokupne privrede. Neto dobitak je ostvarilo 577 ekonomskih celina (u 2021. godini 554) sa 1.866 zavisnih i pridruženih pravnih lica, dok je neto gubitak iskazalo 87 ekonomskih celina (u 2021. godini 89) u čijem krugu konsolidacije je bilo 307 zavisnih i pridruženih pravnih lica.

Ekonomske celine su i u delu finansijskih kapaciteta pratile tendencije na nivou ukupne privrede, pa je tako u odnosu na prethodnu godinu poslovna imovina uvećana za 13,0% i vredela je 6.673.391 milion dinara, a kapital je povećan za 6,1% i iskazan je u iznosu od 3.066.875 miliona dinara. Pored toga, ukupne obaveze su porasle za petinu na 3.717.491 milion dinara, dok sopstveni izvori finansiranja beleže rast od 7,1% te ukupno iznose 2.953.324 miliona dinara. Kao i prethodnih godina, pretežno su se finansirale iz pozajmljenih izvora, pri čemu je racio sopstvenog kapitala opao sa 46,7% na 44,3% i, posledično, stepen ukupne zaduženosti je povećan sa 1,14 na 1,26.

Analizirane ekonomske celine su opredelile u proseku 29,0% ukupnih finansijskih performansi privrede, s tim da u ukupnim prihodima i ukupnim rashodima privrede učestvuju sa 30,8% odnosno 30,7%, u neto dobitku sa 30,6%, a u neto gubitku sa 28,8%. U poslovnoj imovini celokupne privrede učestvuju sa 31,3%, raspolažu sa 31,8% kapitala, a na njih se odnosi i petina ukupnog gubitka privrede. Istovremeno, angažovale su četvrtinu ukupnog broja zaposlenih u privredi.

U izveštaju su, pored analize poslovanja ekonomskih celina na ukupnom nivou i analize specifičnosti poslovanja vodećih ekonomskih celina prema osnovnim finansijskim performansama, prikazane liste po 20 celina sa najvećim poslovnim prihodima, neto dobitkom, poslovnom imovinom, kapitalom, kao i sa najvećim neto gubitkom i ukupnim gubitkom.

Najuspešnija ekonomska celina u 2022. godini je NIS A.D. NOVI SAD, koja je vodeća i prema poslovnim prihodima, dok prema vrednosti poslovne imovine i kapitala zauzima treće odnosno drugo mesto. U vrhu liste najprofitabilnijih, na drugom i trećem mestu, nalaze se ELIXIR GROUP DOO ŠABAC i JP SRBIJAGAS NOVI SAD. Pored njih, značajan iznos neto dobitka iskazale su i grupe EMS AD BEOGRAD i MK GROUP DOO BEOGRAD, koje su na četvrtom, odnosno petom mestu.

Međutim, najveći gubitnik je ekonomska celina JP EPS Beograd. Naime, kako se navodi u publikaciji, najvrednije finansijske kapacitete koristila je ekonomska celina JP EPS BEOGRAD, istovremeno vodeća prema neto gubitku i ukupnom gubitku, dok je prema obimu poslovne aktivnosti drugoplasirana.

Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u privredi u 2022. godini objavljen je u delu Finansijski izveštaji – Publikacije /Godišnji izveštaji o poslovanju pravnih lica, preduzetnika i ekonomskih celina,