Softverska kompanija SAP objavila je da je od 1. aprila Branislav Sekulović generalni direktor SAP Zapadni Balkan. “Sekulović je odgovoran za oblikovanje i implementaciju kompanijske strategije u zemljama Zapadnog Balkana uz fokus na ubrzanu migraciju oblaka i podršku postojećim i potencijalnim klijentima koji su na putu da postanu inteligentna preduzeća”, navodi se u saopštenju kompanije.

 Uz veliko iskustvo u IKT sektoru i strast prema tehnologiji, Sekulović se pridružio kompaniji SAP 2008. godine kao teritorijalni izvršni direktor prodaje. Novi generalni direktor SAP Zapadni Balkan je najavio da je njegov cilj promovisanje ključnih SAP vrednosti i kreiranje pozitivnog, inkluzivnog i zdravog okruženja. Sekulović je više od 18 godina u IKT industriji, a njegove prethodne uloge su podrazumevale koordinaciju i upravljanje prodajnim i pretprodajnim aktivnostima, kao i upravljanje složenim projektnim implementacijama tehničkih rešenja.

Posle studija mašinstva na Univerzitetu u Beogradu, Sekulović je započeo karijeru u kompaniji Siemens IT Solutions and Services, gde je bio na različitim položajima kao stručnjak za prodaju, konsultant tima za predloge, a kasnije i vođa tima za predloge. Pre više od 15 godina pridružio se kompaniji SAP Zapadni Balkan kao teritorijalni izvršni direktor prodaje, a tokom poslednjih sedam godina je blisko sarađivao sa prethodnim generalnim direktorom SAP Zapadni Balkan Predragom Ćirkovićem.

Usled brzo promenjivih tržišnih zahteva, SAP planira da nastavi da se fokusira na pomaganje postojećim i novim klijentima iz privatnog i javnog sektora da transformišu svoje poslovanje i procese i da otkriju prednosti digitalizacije.