Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, Živko Mukaetov, generalni direktor Alkaloida i Ljuljzim Rafuna, predsednik Privredne komore Kosova i KIF-a

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, Živko Mukaetov, generalni direktor Alkaloida i Ljuljzim Rafuna, predsednik Privredne komore Kosova i KIF-a

 

Povodom pet godina od formiranja, Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (WB6CIF), osnovan u saradnji sa Evropskom unijom, početkom 2023. godine, objavio je poziv za učešće na regionalnom takmičenju otvorenom za kompanije iz šest zemalja članica. Rangiranje aplikacija koje su podeljene u šest kategorija izvršeno je od strane komisije sastavljene od predstavnika šest privrednih komora Zapadnog Balkana i predstavnika kancelarije Komorskog investicionog foruma.

Prva nagrada u kategoriji „Vodeći investitor (šampion) u zemljama Zapadnog Balkana“ dodeljena je „Alkaloidu“ AD Skoplje, i prezentovana na prigodnoj ceremoniji za dodelu priznanja najboljim i najuspešnijim kompanijama u regionu.

„U svojoj dugoj istoriji ‘Alkaloid’ je imao brojne izazove, ali jedna konstanta tokom devetodecenijskog razvoja su bile investicije, koje su u protekle tri decenije bile usmerene ka građenju i proširenju proizvodnih kapaciteta, kapaciteta za istraživanje i razvoj, instaliranje moderne opreme, laboratorija, tehnologija, modernog softvera i dobro obučenog kadra. Samo tokom proteklih 5 godina, investirali smo 104,1 miliona evra u zemljama regiona, integrišući naše operacije u cilju boljeg vođenja delatnosti iz naše baze u Makedoniji. Rešeni smo da na ovom kursu ostanemo i u godinama pred nama, radeći na globalizaciji brenda ‘Alkaloid’, dostojanstveno i posvećeno, praktikovanjem visokih etičkih standarda, kredibiliteta i profesionalnog pristupa u sveobuhvatnim operacijama“ – izjavio je Generalni direktor/Predsednik UO kompanije, Živko Mukaetov.

Komorski investicioni forum je zajednička inicijativa privrednih komora zemalja Zapadnog Balkana, osnovan u saradnji sa Evropskom unijom, koja predstavlja interese više od 350.000 kompanija u pravcu sprovođenja zajedničkih aktivnosti koje su u interesu biznis zajednica u regionu.