Grad Beč od 2022. godine zapošljava medicinsko osoblje u određenim školama, tzv. „Školske medicinske sestre“. Sada se preporučuje da se projekat proširi na celu Austriju. U pilot projektu, medicinsko osoblje od maja 2022. godine u odabranim obrazovnim ustanovama u Beču, prema međunarodnim modelima, pruža doprinos poboljšanju zdravstvenog i psihosocijalnog stanja oko 1.400 učenika, saopštila je Kancelarija Grada Beča u Beogradu.

Prvi rezultati prateće studije Centra za javno zdravlje u Beču pokazali su da je u prvom polugodištu od maja do decembra 2022. godine dokumentovano 2.260 intervencija “Školskih medicinskih sestara”:

  • 642 intervencije prve pomoći
  • 287 intervencija u oblasti promocije zdravlja i prevencije
  • 164 zbrinjavanja dece sa hroničnim bolestima
  • 167 intervencija u preventivnoj zaštiti, poput podrške pri vakcinaciji i sistematskim pregledima

“Školske medicinske sestre” omogućavaju deci sa hroničnim bolestima da učestvuju u školskom svakodnevnom životu, ističe direktor Srednje škole „Bendagase“, Manfred Baumgartner. Zahvaljujući medicinskom osoblju deca su u mogućnosti da učestvuju na razrednim izletima, a njihovo prisustvo predstavlja veliko olakšanje učiteljima. Pozitivni aspekti vidljivi su i van direktne medicinske nege. To se odnosi, na primer, na komunikaciju sa roditeljima u vezi sa zdravstvenim problemima njihove dece, razgovore sa učenicima o psihičkim problemima ili savetovanje nastavnika o zdravstvenoj zaštiti, saveti o ishrani i prevenciji zavisnosti, kao i povezivanje sa vanškolskim institucijama, objašnjava Baumgartner.

Pozitivna iskustva inicirala su stručnjake da zahtevaju da se model „Školskih medicinskih sestara“ proširi na ceo obavezni školski sektor u Austriji.