Delegacija kompanije NIS u Kini: Glavni cilj posete bio je upoznavanje sa tehnologijama izdvajanja, iskorišćenja i skladištenja CO2 (Foto: Sinopec)

Delegacija kompanije NIS u Kini: Glavni cilj posete bio je upoznavanje sa tehnologijama izdvajanja, iskorišćenja i skladištenja CO2 (Foto: Sinopec)

Kinesku kompaniju China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC) posetila je sredinom oktobra delegacija kompanije NIS. Glavni cilj posete bio je upoznavanje sa tehnologijama izdvajanja, iskorišćenja i skladištenja CO2 (Carbon Capture, Utilisation and Storage – CCUS) primenjenim u okviru CCUS projekta Ćilu-Šenli (Qilu-Shengli) kompanije SINOPEC, jednog od najznačajnijih projekata ove vrste u Kini. Dodatni fokus bio je na razmeni iskustava eksperata NIS-a sa kineskom stranom u pogledu potencijalne primene inovativnih tehnologija u okviru NIS-ovog CCUS projekta u Rafineriji nafte Pančevo, čija je realizacija planirana.

U okviru posete, delegacija kompanije NIS, predvođena Vadimom Smirnovim, zamenikom generalnog direktora NIS-a, posetila je sedište SINOPEC-a u Pekingu, a tom prilikom zvaničnicima kineske kompanije predstavljeno je poslovanje NIS-a, dostignuća u pogledu modernizacije Rafinerije nafte Pančevo, kao i trenutni status realizacije CCUS projekta:

„Počastvovan sam toplim i prijateljskim prijemom kineskih partnera, što pokazuje da fizička udaljenost ne predstavlja prepreku za uspostavljanje poslovne saradnje. Takođe, tehnološki kapaciteti u oblasti CCUS koji su nam prezentovani od strane kompanije SINOPEC ukazuju da kompanije iz Kine nimalo ne zaostaju za zapadnim tehnologijama, te u tom smislu mogu predstavljati kredibilne partnere na realizaciji inovativnih projekata u NIS“, izjavio je zamenik generalnog direktora NIS-a, Vadim Smirnov.

(Foto: Sinopec)

(Foto: Sinopec)

Delegacija NIS-a posetila je ovom prilikom i postrojenje za izdvajanje CO2 ukupnog kapaciteta od preko milion tona godišnje koje se nalazi u okviru petrohemijskog kompleksa Ćilu (Qilu) kompanije SINOPEC i u kome se vrši izdvajanje CO2 iz toka gasa koji nastaje prilikom gasifikacije uglja. Takođe, stručnjaci kompanije NIS imali su priliku da obiđu naftno polje Šenli gde se CO2 utiskuje u formacije, kao i SINOPEC naučno-istraživački centar specijalizovan za CCUS u okviru kog je aktivna i eksperimentalna laboratorija za CCUS opremljena najsavremenijim instrumentima, kao i digitalni centar gde je predstavnicima NIS-a prezentovana najmodernija „digital twin“ tehnologija.