Jedna od najuticajnijih konferencija posvećenih internetu – DIDS (Dan internet domena Srbije), ove godine će biti održana 16. marta u hibridnom formatu.

Cilј konferencije je da se, u skladu sa sloganom „Novi prioriteti“, razmotre novi prioriteti koji će okupirati poslovnu zajednicu u predstojećem periodu, a jedan od takvih prioriteta je usklađivanje mogućnosti koje pruža tehnološki razvoj sa etičkim, ali i pravnim normativima. Konferenciju, koju organizuje Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), moguće je pratiti besplatno, ali je za pristup sadržajima potrebna registracija koja se obavlјa na sajtu dids.rs.

Sažetak predavanja Lazara Džamića, kreativnog i brend stratega, sumira motivaciju ovog tematskog bloka konferencije, a to je da su izazovi modernog biznisa sve više etički, a sve manje stručni. „Moderni marketing stručnjaci se sve više suočavaju s pitanjem ne da li nešto mogu da urade, već da li treba,“ glasi teza Džamića, a upravo tehnologija je omogućila beskrajne mogućnosti čije korišćenje može da bude etički sporno.

Razvoj moderne tehnologije počiva na kôdu, no, kakve etičke dimenzije nečega kao što je programiranje možemo razmatrati? Igor Spasić, arhitekta softverskih rešenja, koji će na DIDS-u govori na temu „Etički kôd“, smatra da je danas, kada postoji više programabilnih uređaja nego lјudi na planeti, neophodno postavlјati pitanja o vrednostima kôda koja nisu isklјučivo ekonomske prirode. Podjednako je važno neprestano tražiti odgovore na ova pitanja, vagati značaj, uticaj i domet kôda.

Tematski celinu zaokružiće predavanje britanskog stručnjaka i tema koja do sada nije načinjana na domaćim konferencijama i u medijskom prostoru, a to je oblast regulisanja upravlјanja veštačkom inteligencijom i prepoznavanjem emocija. Endru Mekstej (Andrew McStay), profesor Digitalnog života na Univerzitetu u Bangoru u Velikoj Britaniji, govoriće na temu „Etika veštačke inteligencije i prepoznavanje emocija“. Pitanje prepoznavanja emocija se nalazi pod lupom kreatora politika kao nikada do sada, i prioritetno se pristupa njegovom rešavanju u kontekstu pravne zaštite i zaštite ličnih podataka. Mekstej će istražiti aktuelne procese kojim se etičke vrednosti pretaču u praktično upravlјanje, pri čemu će dati istorijski kontekst tehnologija, kao i uvid u stavove društva, da bi se dalјe osvrnuo na klјučne pravne promene, i na etičke slabe tačke i moguća rešenja.

Više informacija o temama i predavačima dostupno je na sajtu dids.rs gde se obavlјa i registracija za pristup sadržajima konferencije.

Ovogodišnji DIDS će okupiti stručnjake iz međunarodnih i domaćih kompanija među kojima su Google, Smashing magazine, Bayer, Onet, Httpool, Bangor University, Direct Media i dr, koji će podeliti svoje ekspertize, uvide i zaklјučke kroz predavanja i diskusije, i razmotriti koje su to sfere poslovanja dobile nove dimenzije, forme i oblike, kako i koliko se transformisalo ono što znamo kao upotrebu interneta u poslovanju. DIDS ispituje koji su se to Novi prioriteti pojavili u domenu internet poslovanja, ali i kakve se promene već vide na horizontu, promene koje će ubrzo doneti opet nove prioritete.