U sredu 8. maja 2024. godine, na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, održana je promocija prvog srpskog Pojmovnika marketinga i komunikacija. Autori pojmovnika su profesori Katedre za marketing menadžment i odnose s javnošću FON-a. Promociji je prisustvovalo preko 150 stručnjaka zainteresovanih za unapređenje struke marketinga i komunikacija, iz akademskog, korporativnog i javnog sektora, saopštili su organizatori.

„Usled uvođenja novih reči i termina u svakodnevni i poslovni srpski jezik, čije značenje, način upotrebe i pisanje nije dosledno i svima jednoznačno, želeli smo da postavimo održivu terminološku osnovu u nauci i struci marketinga i poslovne komunikacije. Pojmovnik sadrži 1500 stručnih termina koje smo definisali i preveli sa engleskog ili na engleski jezik, u nameri da aktuelizujemo temu očuvanja i bogaćenja srpskog jezika i pokrenemo inicijativu za izradu sveobuhvatnog Leksikona marketinga i komunikacije u okviru srpskog govornog područja. Zanimljivo je da je poslednji leksikon u oblasti Marketinga u našoj zemlji izdat sad već daleke 1977. godine.“ izjavila je profesorka dr Milica Kostić-Stanković, kourednik Pojmovnika i šef Katedre za marketing menadžment i odnose s javnošću FON-a.

Skup je otvorio predsednik Matice srpske, profesor dr Dragan Stanić navodeći da: „Pojmovnik u struci marketinga i komunikacije predstavlja značajan doprinos u domenu očuvanja srpskog jezika od sve većeg broja anglicizama koji se bez potrebe nameću. Verujem da će u budućnosti kroz saradnju stručnjaka za srpski jezik i kulturu Matice srpske i profesora marketinga sa ovog fakulteta biti nastavljena ova inicijativa i dodatno obogaćen Pojmovnik“.

Na promociji su se prisutnima obratili i profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Saša Veljković, predsednik Srpskog udruženja za marketing i dr Galjina Ognjanov, jedna od recenzenata Pojmovnika.

Kao dokaz da teorija i praksa ne mogu jedno bez drugog i da jedino kroz sinergiju stručnjaka i naučnika može doći do napretka u oblasti marketinga i komunikacija, nakon promocije Pojmovnika usledio je stručni panel „Inovacije u marketingu i komunikacijama – od A do Š“ na kome su učestvovali vrhunski menadžeri iz ove oblasti iz kompanija Coca-Cola, Unicredit Bank i Direct Media i predsednica Međunarodne asocijacije za odnose s javnošću (IPRA – International Public Relations Association)