Udruženje obolelih od limfoma „LIPA” predstavilo je 9. maja u Beogradu rezultate ankete o kvalitetu života i lečenja pacijenata sprovedene među pacijentima sa mijeloproliferativnim neoplazmama. Mijeloproliferativne neoplazme su retke, maligne bolesti koštane srži, hroničnog toga, koje uz odgovarajuću terapiju, pacijentima mogu da pruže zadovoljavajući kvalitet života. Najčešći simptomi, koji se javljaju i pre dijagnostifikovanja bolesti su svrab, noćno znojenje, poteškoće sa spavanjem, kao i gubitak koncentracije i nelagodnost u stomaku.

Maja Marković, zakonski zastupnik Udruženja „LIPA” ukazala je na važnost ranog prepoznavanja simptoma, usled kojih dolazi do ranijeg otkrivanja bolesti i izbegavanja potencijalnih komplikacija. Marković je istakla da je od izuzetnog značaja da se simptomi ne zanemaruju, kako bi pacijent započeo lečenje u što ranijoj fazi i time sprečio ozbiljnije zdravstvene komplikacije ili progrediranje bolesti. Kod pacijenata koji nemaju adekvatno lečenje mogu da se jave komplikacije poput infrakta, šloga i tromboze.

U samom lečenju neophodan je individualni pristup svakom pacijentu, koji zavisi od simptoma i stadijuma bolesti, životne dobi i opšteg stanja pacijenta. Težište je na individualizaciji prema karakteristikama svakog pacijenta, a inovativna personalizovana terapija ima za cilj poboljšanje kvaliteta života i sprečavanje razvoja komplikacija.