Delegacija Srbije, koju predvodi guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, u okviru Godišnje skupštine Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke imala je veliki broj sastanaka s visokim predstavnicima tih institucija, kao i s predstavnicima velikog broja investitora, saopšteno je iz kabineta guvernera NBS 14. oktobra.

Tokom sastanaka sa Bo Lijem, zamenikom generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda,  Alfredom Kamerom, direktorom Sektora za Evropu u Međunarodnom monetarnom fondu, kao i sa timom Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju, koji predvodi Jan Kejs Martejn detalјno se diskutovalo o aktuelnim uslovima u kojima se sprovode politike. Ocenjeno je da izazova ima dosta i da potiču sa globalnog tržišta: visoka inflacija, energetska kriza i sa njima povezano zatezanje globalnih finansijskih uslova.

Govoreći o aktuelnim i očekivanim makroekonomskim kretanjima u Srbiji, kao i reakciji monetarne politike, guverner Jorgovanka Tabaković je istakla sledeće:

 • U prvoj polovini ove godine zabeležena je stopa rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije od 4,1% međugodišnje, što je brže od projektovanog rasta za taj period. U isto vreme, beležimo i kontinuirani rast zapošlјavanja i održiv rast zarada u privatnom sektoru.
 • Uprkos visokoj bazi i sukobu u Ukrajini, koji je dodatno povećao neizvesnost u međunarodnom okruženju, priliv stranih direktnih investicija u devet meseci ove godine viši je u odnosu na isti period rekordne prethodne godine.
 • U uslovima, pre svega globalnih, troškovnih pritisaka i rasta uvozne inflacije, Narodna banka Srbije postepeno, ali kontinuirano pooštrava monetarne uslove na domaćem tržištu od oktobra prošle godine. Reakcija referentnom kamatnom stopom započeta je od aprila ove godine od kada je Narodna banka Srbije, tokom sedam uzastopnih meseci, povećala referentnu kamatnu stopu za ukupno 300 baznih poena, na 4%.
 • Kroz postepen pristup uvažava se činjenica da inflatorni pritisci dolaze od faktora sa strane ponude, dok se istovremeno, vodi računa i o rastu privredne aktivnosti.
 • Relativna stabilnost deviznog kursa koja je očuvana i u izuzetno neizvesnim globalnim uslovima, kao i usidrena srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora, uticali su i da bazna inflacija ostane znatno niža od ukupne inflacije, ali i od bazne inflacije u zemlјama regiona sa istim režimom monetarne politike.
 • Stabilnost koju je Narodna banka Srbije održala na deviznom tržištu i tokom veoma izazovna prva četiri meseca ove godine stvorila je ambijent u kojem nakon toga ponovo preovladavaju pritisci ka jačanju dinara, što je omogućilo da od maja do kraja septembra na domaćem deviznom tržištu neto kupimo 1,85 milijardi evra.
 • Devizne rezerve iznose 16,5 milijardi evra na kraju septembra, što znači da premašuju nivo pre pandemije.
 • Kreditna aktivnost i dalјe ima dvocifrene stope rasta, od preko 12% međugodišnje, pri čemu veći doprinos rastu kredita dolazi od kreditiranja privrede, posebno značajnog za održanje domaćeg ekonomskog rasta.
 • Učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima, koje je u avgustu iznosilo 3,19%, za gotovo jedan procentni poen je ispod nivoa pre pandemije.
 • U pogledu projekcija, Narodna banka Srbije procenjuje da je vrhunac međugodišnje inflacije najverovatnije dostignut u septembru, dok u sledećoj godini očekujemo nastavak njene opadajuće putanje koja će početi od oktobra ove godine. Na takvo kretanje uticaće dosadašnje zaoštravanje monetarnih uslova, očekivano slablјenje efekata globalnih faktora koji su vodili rast cena energenata i hrane u prethodnom periodu, kao i niža eksterna tražnja u uslovima nepovolјnijih izgleda globalnog privrednog rasta.
 • Zahvalјujući svemu tome, a uprkos izraženim geopolitičkim rizicima, agencija Fitch Ratings zadržala je kreditni rejting Srbije na korak do investicionog.

Visoki zvaničnici Međunarodnog monetarnog fonda pohvalili su vlasti u Srbiji za odlične rezultate postignute i u uslovima velikih šokova, kao i nastojanje srpskih vlasti da se unapred pripreme za dalјe potencijalne neizvesnosti i krize. Ocenili su da je saradnja Republike Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom u okviru Instrumenta za koordinaciju politika (PCI) veoma dobra, što je i potvrđeno uspešnim okončanjem drugog ramatranja dogovorenog ekonomskog programa. Istakli su da je Srbija zabeležila odlične rezultate na makroekonomskom planu, što govori u prilog dobrim politikama koje su sprovođene.

Pohvalјena je reakcija monetarnom politikom koja je ocenjena kao odgovarajuća u uslovima aktuelnih inflatornih pritisaka: Bo Li je ocenio da je Narodna banka Srbije izuzetno kredibilan kreator politike u Srbiji, što je od posebnog značaja u uslovima aktuelnih šokova iz eksternog okruženja. Generalna je ocena da uslovi u kojima se sprovode politike zahtevaju nikada veću saradnju i proaktivno delovanje.

Na kraju, guverner Jorgovanka Tabaković zaklјučila je da je koordinacija politika uvek neophodna, a danas posebno kada smo suočeni sa izazovima koji se međusobno prepliću, i da u Srbiji upravo koordinacija, uz dobre politike,  jeste jedan od stubova postizanja održivih rezultata, saopštio je kabinet guvernera NBS.