Uvek aktuelnim pitanjem “Kuda ide ovaj svet” postavljenim na Vivaldi dijalogu, završen je Zimski Vivaldi forum Mokrogorske škole menadžmenta 2021. Vladimir Vučković, predavač na MŠM, bio je moderator razgovora između profesora ekonomije Slaviše Tasića i Aleksandra Pavića, politikologa i stručnjaka za geopolitičke odnose. Može li ekologija da bude pokretač nove revolucije, da li bi Marks gledao na ekološke pokrete kao na sredstvo za ostvarenje revolucionarnih ciljeva, da li su krize važan deo promena u svetu – neka su od pitanja koja je postavio Vučković svojim sagovornicima. Aleksandar Pavić je mišljenja da je na delu izgradnja takozvanog “nadzornog kapitalizma”, o čemu već postoje teorije:

– Za razliku od industrijske revolucije u prošlom veku, koja je eksploatisala prirodne resurse i zagađivala okolinu, sada je na sceni tehnološka revolucija u kojoj se spajaju ljudsko telo i tehnologije, gde se koriste telo i ljudska psiha da bi se gradio “nadzorni kapitalizam”. To je društveni sistem u kojem se ljudi kontrolišu pomoću novih tehnologija, rekao je Pavić i pomenuo da su zagovornici takvog kapitalizma već infiltrirani u sve, pa i u globalne investicione fondove, koji su postali produžena ruka politike.

Profesor Tasić, međutim, ne veruje u takve ocene i smatra, kako sam kaže – možda naivno, da su međunarodna zbivanja mnogo više određena nekim idejama elite u vodećim zemljama. Zato se stvari veoma brzo menjaju i na političkom i na ekonomskom planu.

Srđan Janićijević

Srđan Janićijević

Srđan Janićijević: Omaž najboljima

Vrlina je birati najbolje – rečenica je Dositeja Obradovića koju je citirao Srđan Janićijević, osnivač Mokrogorske škole menadžmenta, u svojoj prezentaciji „Sloboda, obrazovanje i preduzetnički duh“ – Omaž najboljima. Šetnja kroz istoriju kreće od 1784. godine i Dositeja Obradovića, gde on u „Sovjetima zdravoga razuma“ upravo piše o vrednostima – vrlinama. Potom je 1808. godine otvorena Velika škola iz koje je vek kasnije nastao Beogradski univerzitet. Te 1808. godine Dositej piše:

“Od vas će se ova nacija naša prosvetiti i na svako dobro nastaviti, zašto vi ćete biti svremenom narodni poglavari, sudije i upravitelјi i od vas će zavisiti sveopšte narodno blagopolučenije, čest i slava”…

“Ako li vi budete zli, nepravedni, grabitelјi i mučitelјi, teško narodu i svami zajedno”. Tematska šetnja je vodila kroz istoriju do zakona o Univerzitetu iz 1905. godine kojim rukovode velikani Jovan Cvijić, Sima Lozanić i Mika Alas, a dobrotvori su Kapetan Miša Anastasijević, Luka Ćelović, Nikola Spasić. Kasnije se industrijalizuje Srbija, pa dolaze Teokarevići, Đorđe Vajfert, Miloš Savčić, Vlada Ilić… Svi su oni gradili novi sistem i pokušali da industrijalizuju i obnove Srbiju koja je stalno bila izložena burnim društvenim promenama i ratnim razaranjima. Ali je, uprkos svemu, iz tog perioda ostala i danas glavna poruka: Vrlina je birati najbolje – naglasio je Janićijević.

I dok Aleksandar Pavić ne veruje u dobre namere onih koji koriste ljudska prava da bi se mešali u druge poslove, oba sagovornika smatraju da neće doći do “pucanja balona” nekretnina ni u SAD ni u Kini, koja je jedan od najvećih investitora u nekretnine. Profesor Tasić je optimista i kaže da svet nikad nije bio jednakiji nego danas, čemu je i tehnologija doprinela, pa se kapital kreće svuda u svetu i kreiraju se radna mesta. To je globalno, ali, postoji unutrašnja nejednakost. „Svetska nejednakost je nikad manja, ali raste nejednakost između zemalja i između ljudi“, upozorio je Tasić.

Dodatak Zimski Vivaldi forum MŠM
pripremila Radojka Nikolić