Nikola Bertolini, šef Odseka za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji

Nikola Bertolini, šef Odseka za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji

Snaga svakog društva leži u snažnim zajednicama, a udruženim naporima građani mogu doprineti njihovom razvoju. Lokalne fondacije su se pokazale ključnim pokretačima promena u svojim sredinama, jer njihov geografski fokus i ulaganje sredstava inspirišu sugrađane da se udružuju i zajedničkim akcijama poboljšavaju okruženje u kom žive. Svojim delovanjem pokazale su da građanski aktivizam može doprineti rešavanju brojnih pitanja i stvaranju boljeg društva za sve nas, istaknuto je na Nacionalnoj konferenciji o filantropiji, koju je 29. novembra organizovala Trag fondacija, uz podršku Fondacije Čarls Stjuart Mot.

„Činjenica da širom Evrope deluje 850 lokalnih fondacija u 22 zemlje, potvrđuje da filantropija kroz lokalno delovanje može da generiše pristupe i rešenja u veoma širokom spektru tema. Lokalne fondacije su odigrale važnu ulogu i u kriznim periodima, poput pandemije kovida 19, kada su se pozicionirale kao pouzdane i efikasne organizacije koje su prepoznale trenutak i imale kapacitet da iskoriste filantropske resurse za lokalne i urgentne potrebe. One su svakako važan faktor u izgradnji efikasne evropske filantropske infrastrukture“, rekao je na otvaranju konferencije Nikola Bertolini, šef Odseka za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Šenli Pinčoti, direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj pri USAID Srbija

Šenli Pinčoti, direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj pri USAID Srbija

U svom obraćanju učesnicima, Šenli Pinčoti, direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj pri USAID Srbija, poručila je: „USAID uvek podržava projekte koji doprinose razvoju lokalnih zajednica. Veoma smo ponosni na rezultate saradnje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji i podršku njihovim inicijativama u svrhu postizanja pozitivnih promena u svojim sredinama. Nastavićemo da i u narednom periodu zajedno stvaramo uslove za održivi lokalni razvoj“.

Biljana Dakić Đorđević, izvršna direktorka Trag fondacije

Biljana Dakić Đorđević, izvršna direktorka Trag fondacije

Biljana Dakić Đorđević, izvršna direktorka Trag fondacije, ukazala je na značaj delovanja udruženih građana koji rade u korist svojih zajednica: „Uz podršku Trag fondacije, ove godine su osnovane tri lokalne fondacije – u Nišu, Pančevu i Staroj Pazovi, koje su zajedno prikupile više od 45 hiljada evra donacija. Trag fondacija je pomenuti iznos duplirala, a obezbeđena sredstva se koriste za podršku lokalnim inicijativama – do sada je podržano 67 ideja udruženja građana i neformalnih grupa za različite oblasti delovanja: kulturu, obrazovanje, sport, uređenje javnih prostora, pomoć marginalizovanim grupama, zaštitu životne sredine… Ovakve inicijative vraćaju poverenje građana da je moguće uticati na promene u svom okruženju i obezbediti njegov napredak, ali i da u tome i sami igraju važnu ulogu”.

Štefan Čibian, predsedavajućeg Federacije rumunskih lokalnih fondacija

Štefan Čibian, predsedavajućeg Federacije rumunskih lokalnih fondacija

O iskustvima i radu lokalnih fondacija u Rumuniji učesnici su mogli da čuju u obraćanju Štefana Čibiana, predsedavajućeg Federacije rumunskih lokalnih fondacija i Lokalne fondacije Fagaraš: „Za više od polovine rumunskog stanovništva, lokalne fondacije predstavljaju konkretnu šansu da ojačaju i transformišu živote u svojim lokalnim zajednicaa. Već nekoliko godina nakon pokretanja prve lokalne fondacije u Rumuniji 2007/2008. godine, vidimo mrežu od 18 lokalnih fondacija, koje su postale aktivni filantropski centri sa dovoljnim resursima da pokreću razvoj zajednica. Šansa da svaki pojedinac ostavi pozitivan trag u funkcionisanju društva je jedan od najmoćnijih pokretača za jačanje demokratije. Lokalne fondacije donose ovo snažno životno iskustvo sve većem broj ljudi u Rumuniji i širom sveta“.

Ovogodišnja konferencija okupila je preko 100 predstavnika i predstavnica civilnog, javnog i biznis sektora, koji su imali priliku da razgovaraju o tome kako izgleda proces osnivanja lokalnih fondacija od inicijalne ideje do zvanične organizacije, koji su načini na koje građani mogu doprineti razvoju svojih zajednica, kako lokalne fondacije mogu da podstaknu ljude u svom okruženju na akciju, zašto čak i mala sredstva igraju važnu ulogu u velikim promenama, kako danas izgleda ulaganje i prikupljanje sredstava za ženske organizacije i osnaživanje žena, kao i da razmene svoja iskustva na temu aktuelnih i novih filantropskih praksi i trendova.

Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva u Trag fondaciji

Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva u Trag fondaciji

Konferencija je zaključena izlaganjem Verana Matića, izvršnog direktora Srpskog filantropskog foruma, koji je govorio o budućnosti davanja za opšte dobro: „Građani su pokazali da poseduju visok stepen odgovornosti i osećaja za javni interes. Rangiranje Srbije na ovogodišnjem Svetskom indeksu davanja i skok sa 48. na 27. mesto, od ukupno 119 zemalja, pokazuje da naši sugrađani i sugrađanke poseduju snažan osećaj solidarnosti i humanosti, što predstavlja dobru osnovu za dalji razvoj filantropije u Srbiji“.

Konferencija je organizovana u okviru programa „Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!“, koji je Trag fondacija pokrenula krajem 2019. godine uz podršku Fondacije Čarls Stjuart Mot. Program je usmeren na podršku osnivanju i radu lokalnih fondacija, u okviru koga su do sada osnovane tri lokalne fondacije u Srbiji. Pored Srbije, sličan program pokrenut je krajem 2020. godine u Bosni i Hercegovini, uz podršku Portikus fondacije. Tim Trag fondacije je posvećen pružanju podrške pet inicijativnih grupa iz Bosne i Hercegovine i dodatne tri novoizabrane grupe iz Srbije, koje su u procesu osnivanja fondacija u svojim zajednicama u bliskoj budućnosti. (M.B.)