(Izvor: Republički zavod za statistiku)

(Izvor: Republički zavod za statistiku)

Potrošačke cene u decembru 2022. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 15,1%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Kada se uporedi prosečni godišnji nivo u 2022. godini sa 2021. godinom, potrošačke cene su u proseku povećane za 11,9%. U prošlom jednogodišnjem periodu najviše je poskupela hrana, a među “šampionima” poskupljenja su mleko sir i jaja, čije su cene porasle za 43,3 % (mereno u decembru 2022. godine, u odnosu na isti mesec 2021. godine).

Hrana je ukupno skuplja za 24,3 %, u okviru toga hleb i proizvodi od žita 20,1 % i meso 20,8 %. Riba je skuplja za 26,7 %, ulja i masti za 21,0 %, voće za 20,2 %, bezalkoholna pića za 16,2 %, kafa i čaj za 17,9 %, dok su mineralna voda i sokovi skuplji za 14,9 %, pokuzuje statistika.

U segmentu proizvođačkih cena proizvoda poljoprivrede i ribarstva, statistika pokazuje da su u novembru 2022. godine, u odnosu na isti mesec 2021. godine, cene povećane za 33,6%. Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-novembar 2022. godine, u odnosu na isti period 2021. godine, u proseku su povećane za 25,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-novembar 2022. godine u odnosu na isti period 2021. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Žita (34,1%), Stoka i živina (26,4%) i Stočni proizvodi (30,2%).

U decembru 2022. godine u odnosu na isti mesec prethodne godine, rasli su i ostali troškovi života: hotelski smeštaj i usluge za 37,9 %, novine i časopisi za 28,9 %, sredstva za održavanje stana za 29,4 %, stambena renta za 27,8 % i električna energija i goriva za 20,7 %.

Posle ovakvih poskupljenja, jasno je da rast prosečnih plata i penzija, koga je, doduše, bilo u 2022. godini, neće moći da nadmaši ovako visok skok troškova života. (R. Nikolić)