Кonkurs za 7. sezonu programa „NIS Calling“

Кompanija NIS jedan je od najpoželjnijih poslodavaca za mlade u Srbiji i otvorena za inovacije, energiju i sveže ideje koje donose mlade kolege. Zbog toga NIS poziva studente odabranih fakulteta da započnu plaćenu praksu u kompaniji kroz sedmu sezonu programa „NIS Calling“. Na ovaj način kompanija pruža šansu mladima da steknu iskustvo u oblasti naftne industrije i primene svoje znanje u praksi.
Na konkurs koji je otvoren do 24. aprila mogu se prijaviti studenti treće, četvrte i master studenti Rudarsko-geološkog, Mašinskog, Elektrotehničkog, Ekonomskog, Tehničkog, Fakulteta organizacionih nauka, Tehnološko-metalurškog, Saobraćajnog, Pravnog, Prirodno-matematičkog, Fakulteta tehničkih nauka i Hemijskog fakulteta. Zainteresovani kandidati takođe treba da poseduju dobro znanje engleskog jezika, kao i poznavanje MS Office paketa. Prijave se mogu podneti na https://posao.nis.rs/prijava/nis-calling-praksa-6, a odabranih 30 kandidata praksu će započeti početkom jula.

Jedna od prednosti programa „NIS Calling“ je njegova fleksibilnost jer omogućava polaznicama da 480 radnih sati prakse iskoriste tokom četiri meseca i usklade ih sa obavezama na fakultetu.

Takođe, programom je predviđeno da svaki polaznik dobije svog mentora koji prati njegov rad i, u skladu sa unapred razrađenim planom, pruža mu podršku tokom aktivnosti u kompaniji i u toku adaptacije na novu sredinu. Studenti imaju i priliku da steknu dodatno obrazovanje na Кorporativnom univerzitetu kompanije NIS, na kojem predaju renomirani domaći i strani stručnjaci iz različitih oblasti. Predviđeno je da se praksa sprovede na lokacijama NIS-a u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Pančevu, Кikindi, Elemiru i Čačku.
U prethodnih šest sezona programa, praksu u NIS-u prošlo je 170 polaznika, od kojih je 50 ostalo da radi u kompaniji. Više o programu „NIS Calling“ na NIS Calling – NIS Praksa.