Rad u NIS-u započelo je 1. marta 27 mladih stručnjaka izabranih na konkursu programa „NIS Energy“, u skladu sa potrebama biznisa. Oni su sa kompanijom zaključili Ugovor o radu na određeno vreme u trajanju od godinu dana i imaju mogućnost da nakon isteka programa nastave da rade u NIS-u, ukoliko za to postoji obostrani interes.
Polaznici će za vreme ovog jednogodišnjeg plaćenog programa proći praktične obuke iz svoje oblasti poslovanja, biti u prilici da se upoznaju sa svim delatnostima NIS-a, kao i da čuju predavanja o trendovima u naftnoj industriji. Nakon šest meseci angažmana u NIS-u, učesnici će dobiti priliku da rade na sopstvenom projektu, a sve vreme trajanja programa imaće podršku mentora, zaposlenih NIS-a, koji će ih podržati tokom upoznavanja sa kompanijom i kolegama, te ih usmeriti u daljem profesionalnom razvoju.
U ovom ciklusu programa „NIS Energy“ na konkurs su mogli da se prijave diplomci Mašinskog, Tehničkog, Tehnološko-metalurškog, Elektrotehničkog, Rudarsko-geološkog fakulteta, Fakulteta tehničkih nauka, Fakulteta organizacionih nauka, Ekonomskog, Saobraćajnog, Prirodno-matematičkog i drugih fakulteta.
Prethodne dve sezone „NIS Energy“ uspešno je završilo 36 polaznika i svi su ostali u timu od oko 12.000 zaposlenih NIS-a i nakon završetka programa. NIS nastavlja da pruža priliku mladim ljudima smatrajući ih nosiocima nove energije i ideja koje doprinose daljoj modernizaciji NIS grupe.