Beograd, 7. Decembar 2023. – Mentoring Forum održan je u Beogradu, u organizaciji Razvojne agencije Srbije, nakon četiri godine pauze i okupio je na jednom mestu mentore razvojnih agencija,  predstavnike kompanija korisnika mentoringa, Japanske agencije za međunarodnu saradnju, Ministarstva privrede Republike Srbije.

Fokus ovogodišnjeg Foruma bio je na značaju mentoringa kao jednog od najznačajnijih vidova nefinansijske podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i načinima da se ta usluga dodatno unapredi u Srbiji ali i regionu.

Učesnicima Mentoring foruma obratili su se: Katarina Obradović Jovanović, pomoćnica ministra Ministarstva privrede Republike Srbije; Radoš Gazdić, v.d. direktora Razvojne agencije Srbije, Ueki Masahiro, šef kancelarije JICA za Balkan i  Ana Žegarac, šef projekta mentoringa iz  Razvojne agencije Srbije.

Vršilac dužnosti direktora RAS Radoš Gazdić, rekao je da je uspostavljanje standardizovane usluge mentoringa i realizacija ovog vida nefinansijske podrške mikro, malim i srednjim preduzećima, od samog starta podržano od strane Ministarstva privrede. Pored finansijskih sredstava koje Ministarstvo izdvaja za mentoring kroz Program Standardizovanog seta usluga, veoma je važno uključivanje mentoring usluge u finansijske programe koje Ministarstvo sprovodi u saradnji sa Fondom za razvoj.

– Usluga mentoringa se u Srbiji sprovodi više od 17 godina i rezultat je dugogodišnje saradnje Japanske agencije za međunarodnu saradnju i Razvojne agencije Srbije. Od početka realizacije do danas, više od 4000 malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, zadruga i klastera u Srbiji,  koristilo je  besplatnu standardizovanu uslugu mentoringa – rekao je Gazdić.

Naglasio je da je usluga mentoringa besplatna za korisnike i da se realizuje kroz programe finansirane iz budžeta Ministarstva privrede i RAS. Gazdić ističe da je realizuju sertifikovani mentori, iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija , obučeni po metodologiji treninga za mentore  i prakse „Trening na poslu“ koja je razvijena u saradnji sa japanskim ekspertima.

Pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović Jovanović istakla je da je mentoring program odličan primer kako dugoročna istrajnost i saradnja mogu da daju održive rezultate i iskoristila priliku da se zahvali japanskoj vladi na podršci izgradnje i unapređenja sistema mentoringa u Srbiji.

– Ovaj projekat je za nas izuzetno važan jer nam omogućava da razvijemo kapacitete ljudi zaposlenih u razvojnim agencijama, koji kao mentori pruže konkretnu i vrlo usmerenu podršku pre svega mladim firmama da unaprede poslovanje onda kada im je najpotrebnije – rekla je Obradović Jovanović.

Pomoćnica ministra privrede je ocenila da su mentori ono najbolje što razvojne agencije trenutno imaju kada je podrška malim i srednjim preduzećima u pitanju.

Šef kancelarije JICA za Balkan Ueki Masahiro rekao je da je pružanje nefinansijske podrške preduzećima kakva je mentoring od krucijalne važnosti.

– Japanska agencija za međunarodnu saradnju je prepoznala važnost malih i srednjih preduzeća pa će nastaviti da podržava dalji razvoj i širenje mentoringa u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana u cilju osnaživanja lokalnih ekonomija – istakao je Ueki Masariho.

Vođa projekta mentoringa Ana Žegarac istakla je da je Forum bio prilika da se sagleda na koji način akreditovane regionalne razvojne agencije, kao institucionalna infrastruktura za realizaciju mentoringa, sprovode mentoring u Srbiji i na koji način je ova usluga integrisana u partnerstva sa lokalnim i međunarodnim partnerima.

– Čuli smo šta naši mentori misle o uticaju mentoringa na poboljšanje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća, kakva je uloga srpskih mentora, trenera i instruktora u transferu znanja i uspostavljanju sistema standardizovane usluge mentoringa u partnerskim državama, ali je posebno važno što su na skupu govorili korisnici mentoringa o tome koliko i na koji način je korišćenje te usluge doprinelo unapređenju njihovog poslovanja i koliki je stepen zadovoljstva uslugom i saradnjom sa mentorima. U drugom delu dana, sa nama su svoja iskustva podelili i mentori i kompanije-korisnici kroz zajedničke prezentacije a veoma nam je drago da su u Beogradu bile i naše drage kolege – mentor i predstavnik kompanije iz Crne Gore.

Zajednički rad sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju realizuje se  kroz Projekat „Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“ čiji je cilj da se standardizovana mentoring usluga u Srbiji, uspostavi i uspešno  sprovodi u okviru celog regiona ( Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija).