Milan Marinović i Jan Bartu na promociji kampanje "Neka ostane lično."

Milan Marinović i Jan Bartu na promociji kampanje “Neka ostane lično.”

Neka ostane lično.“ je kampanja koju od 16. maja sprovodi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Milan Marinović je u Beogradu zvanično predstavio kampanju, zajedno sa šefom misije OEBS-a u Srbiji Janom Bratuom i naglasio da je potrebno da građanima približiti pravo na zaštitu podataka o ličnosti, kao i rad institucije Poverenika.

„Na osnovu urađenog istraživanja o percepciji građana o zaštiti podataka o ličnosti uočili smo da građani nisu u dovolјnoj meri upoznati sa ovim pravom, ne znaju kome se mogu obratiti za pomoć ukoliko smatraju da su njihovi podaci o ličnosti ugroženi i ko može da obrađuje njihove podatke. Takođe, građani često ne znaju ni koja je uloga Poverenika kao institucije nadležne za zaštitu podataka o ličnosti. Kako bismo ukazali na rizike povrede ovog prava, uradili smo pet TV spotova koji će se emitovati na nacionalnim i lokalnim stanicama od 16. maja 2022. godine“, izjavio je Poverenik Milan Marinović prilikom promocije kampanje.