Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu uspešno je sproveden prvi studijski program posvećen bezbednosti lekova i praćenju neželjenih dejstava. Kratak program studija “Bezbednost lekova i osnovi farmakovigilance” je prvi sertifikovani program za farmakovigilancu u Srbiji, koji je pokrenula kompanija Novartis sa Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, a uz podršku Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS). Namenjen je lekarima, farmaceutima i stomatolozima.

Poznato je da svaki lek, bez obzira na to koliko je bezbedan i efikasan, može ponekad uzrokovati neželjene reakcije. Farmakovigilanca predstavlja skup aktivnosti  koje se odnose na prikupljanje, otkrivanje, procenu, razumevanje i prevenciju neželjenih reakcija na lek kao i drugih problema u vezi sa lekom.  Uloga farmakovigilance je da obezbedi bezbednu i efikasnu primenu leka prikupljanjem podataka o neželjenim reakcijama i ostalim informacijama o bezbednosti lekova tokom kliničkih ispitivanja i u svakodnevnoj praksi.

Cilj  programa koji traje 3 meseca je sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja iz bezbednosti lekova i farmakovigilance.

Po završetku kratkog programa studija, kandidati će imati znanje i iskustvo za rad na pozicijama saradnika u farmakovigilanci u farmaceutskoj industriji, kliničkim ispitivanjima i regulatornim telima – objašnjava Sandra Vezmar Kovačević, sa Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju Farmaceutskog fakulteta i dodaje da pokretanje ovog programa predstavlja korak dalje u ostvarivanju misije Farmaceutskog fakulteta kao visoko-obrazovne ustanove da obrazuje i osposobi stručnjake kompetentne za sve aspekte leka i rad u kliničkom laboratorijama, kao i za pružanje odgovarajućih usluga u svim domenima farmaceutske delatnosti, što sveukupno doprinosi unapređenju zdravstvenog sistema.

Jelena Durković, regionalni diretkor za farmakovigilancu i odgovorno lice za farmakovigilancu u Novartisu u Srbiji, ističe da je Srbija prva zemlja  gde je Novartis pokrenuo ovaj vid programa, zahvaljujući saradnji sa Farmaceutskim fakultetom i njegovoj posvećenosti edukaciji stručnjaka koji će se baviti bezbednošću pacijenata:

Naša ideja prilikom pokretanja ovog programa bila je, ne samo da svoje znanje i iskustvo prenesemo kolegama koje će se u ubućnosti baviti ovom oblašću, već i da kod njih kao zdravstvenih radnika, ali i pacijenata, podignemo svest o značaju prijavljivanja neželjenih reakcija i brige o  bezbednosti – dodaje Durković.

Prva generacija je počela sa pohađanjem kratkog programa studija u martu 2023. godine, a planirano je da se program nastavi u budućnosti, upisom nove generacije u februaru 2024.  Kurs ima teorijsku nastavu, vežbe i praktičan rad. Teorijsku nastavu i vežbe drže profesori i asistenti sa Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Stručna praksa, po završetku teorijske i praktične nastave, obavlja se u prostorijama kompanije Novartis, u trajanju od dve nedelje.