Zajam od 5 miliona evra i savetodavna podrška za podsticanje investicija preduzeća koja vode žene

Preduzeća koja vode žene imaće koristi od novih mogućnosti finansiranja koje pružaju Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Banca Intesa Beograd u Srbiji. Kreditna linija od 5 miliona evra, koju Švedska podržava grantovima za tehničku pomoć i savetodavnu podršku, podstaći će ulaganja žena preduzetnica.

U privredama u koje EBRD ulaže, uključujući Srbiju, mala i srednja preduzeća (MSP) predvođena ženama generalno se smatraju rizičnijim segmentom zbog svoje male veličine i činjenice da imaju manje teškog kolaterala.

U okviru nove kreditne linije, žene preduzetnice će imati koristi od podele rizika, koju će EBRD pokriti u iznosu do 8 odsto iznosa kredita. Ovo će omogućiti većem broju preduzetnica, koje inače ne bi mogle da obezbede čvrst kolateral, da se prijave i dobiju finansiranje.

Aleksandra Vukosavljević, direktorka EBRD za finansijske institucije, Zapadni Balkan i Istočnu Evropu, rekla je: „Stvaranje jednakih mogućnosti za žene u biznisu nije samo rodno pitanje, već je i ključno za bilo koju zemlju da napreduje ka svom punom ekonomskom potencijalu. To je posebno važno u ekonomijama u koje EBRD ulaže, gde pristup finansijama često sprečava žene da vode ili razvijaju svoje poslovanje.

Banca Intesa Beograd je dugogodišnji partner EBRD i njen rad na poboljšanju pristupa finansijama za žene preduzetnice. Banka se pridružila EBRD-ovom programu „Žene u biznisu“ 2015. godine i do danas je izdvojila preko 33 miliona evra za finansiranje više od 3.000 investicija preduzeća koja vode žene, a koja se nalaze uglavnom van Beograda.

Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa Beograd, podsetio je da se Banca Intesa prva u Srbiji pridružila EBRD-ovom programu Žene u biznisu: “Raduje me što će Banca Intesa Beograd nastaviti da podržava žene preduzetnice u Srbiji, koje čine preko četvrtine naše poslovne zajednice. Do danas smo dali 33 miliona evra zajmova ženama preduzetnicama u okviru ovog programa i ponudili povoljne uslove finansiranja, pomažući u jačanju ovog kritičnog segmenta i podržavajući ekonomski prosperitet zemlje u celini. Koristeći ova sredstva, uspešno smo pomogli više od 3.000 malih i srednjih preduzeća u vlasništvu žena, što se ogleda u nagradi za izvanredne žene u biznisu, koju je EBRD dodelila našoj klijentkinji Dragani Milanović, vlasnici brenda Roberto Baressi”, rekao je Popović.

Finansiranje preduzeća koja vode žene ili su u vlasništvu žena, obezbeđuje EBRD-ov program „Žene u biznisu“, koji promoviše žensko preduzetništvo i njihovo učešće u poslovanju na širem planu, pružajući im pristup finansijama i znanju.

EBRD je pokrenula program na Zapadnom Balkanu 2014. godine i od tada je podržala više od 5.000 firmi koje vode žene. Program će održati svoju regionalnu konferenciju u Podgorici 21-21. juna 2023. godine na kojoj će finansijske institucije učesnice biti nagrađene za svoj rad i doprinos osnaživanju žena u regionu.