Zoran Petrović

Zoran Petrović

Savet stranih investitora je organizovao prvu konferenciju o finansijskim uslugama: RAZVOJ FINANSIJSKIH USLUGA: PRILIKE I IZAZOVI sa namerom da se otvori i intenzivira dijalog svih zainteresovanih strana o daljem razvoju sektora finansijskih usluga u Srbiji, kao i da se unapredi poverenje I zaštita korisnika, ali i svih tržišnih aktera. Konferencija je u prisustvu brojnih zvanica otvorena uvodnim obraćanjima člana Upravnog odbora Saveta i predsednika Izvršnog odbora Raiffeisen banke Srbije, Zorana Petrovića i Vice-guvernera Narodne banke Srbije,  Dragane Stanić.

U svom uvodnom obraćanju, član Upravnog odbora Saveta i predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke Srbije, Zoran Petrović  podsetio je na inicijative Saveta stranih investitora Srbije u oblasti digitalizacije finansijskih usluga koje su realizovane u saradnji sa Vladom Republike Srbije. Pored toga, istakao je da je NBS prepoznala preporuke članica Saveta i uložila značajne napore u realizaciju uvođenja elektronske (digitalne) menice za pravna lica i preduzetnike čija se puna implementacija očekuje uskoro. „Motivisani željom za konstantnim unapređenjem kvaliteta i daljim razvojem sektora finansijskih usluga, kao i jačanjem poverenja i zaštite korisnika, Savet stranih investitora veruje da će upravo Konferencija o finansijskim uslugama biti pravo mesto za otvoreni dijalog i razmenu mišljenja sa ciljem sagledavanja prilika i izazova koje donosi vreme pred nama,“ – naglasio je Petrović

Članice Saveta stranih investitora dale su veoma značajan doprinos u razvoju sektora finansijskih usluga u Srbiji inicirajući brojne novine i unapređenja postojećih rešenja koja su već sprovedena ili se njihova primena očekuje u skoroj budućnosti.

  • Uvođenje usluge izdavanja tzv. kvalifikovanog potpisa u klaudu, zatim elektronsko evidentiranje prometa u realnom vremenu putem interneta odnosno online fiskalizacije i elektronskog fakturisanja, te uvođenje prve registrovane šeme elektronske identifikacije, kao i omogućavanje plaćanja mesečnih računa, obavljanje kupovina u maloprodajnim objektima, kao i u online prodavnicama na izuzetno jednostavan način kroz nacionalni sistem IPS (Instant Payment System) upotrebom QR koda, predstavljaju izuzetne pomake koje su učinile nadležne institucije, posebno NBS, upravo u vreme pandemije što će imati trajan pozitivan utiacj na unapređenje konkurentnosti srpske privrede.

Moderatori panela su bili Dušan Lalić, ko-predsednik i Jelena Vukić Šuljagić, potpredsednica Odbora za finansijske usluge Saveta stanih investitora. Učesnici prvog panela: Bojan Terzić, generalni direktor Sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije; Željko Radovanović, v.d. direktor Uprave za sprečavanje pranja novca; Biljana Marić, v.d. pomoćnik direktora za razvoj informacionih sistema i elektronske uprave Kancelarije za informacione tehnologije i eUpravu; Marina Papadakis, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije; i Darko Vučetić, v.d. pomoćnik direktora Sektora za razvoj i inovacije Republičkog geodetskog zavoda. Svoja iskustva na drugom panelu podelili su Nenad Petrović, v. d. generalnog direktora Sektora za platni sistem Narodne banke Srbije; Ognjen Popović, pomoćnik ministra u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finanasija; Branko Damjanović, direktor sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove Udruženja osiguravača Srbije; Bojan Vračević, predsednik Upravnog odbora Asocijacije lizing kompanija Srbije; Prof. dr Miloš Živković, redovni profesor Pravnog fakulteta, Univerzitet u Beogradu.

Savet stranih investitora okuplja oko 120 članica koje su uložile oko 37,5 milijardi evra i koje direktno zapošljavaju više od 110.000 građana Srbije. Oko 75% kompanija članica Saveta su kompanije iz EU. Korporativna kultura, visoko etičko poslovanje i moderni principi korporativnog upravljanja kompanija članica čine Savet pouzdanim partnerom ne samo Vlad Republike Srbije već I domaćim kompanijama. Uprkos brojnim izazovima tokom vremena, ključna uporišta Saveta ostala su nepromenjena od osnivanja: nezavisnost, transparentnost, stručna znanja, najbolje međunarodne prakse i, pre svega, podrška intenzivnijim evropskim integracijama.