Beograd, 11. jun 2024. godine – Savet stranih investitora Srbije, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) organizovao je drugu konferenciju o finansijskim uslugama: RAZVOJ FINANSIJSKIH USLUGA: PRILIKE I IZAZOVI posvećenu nastavku digitalizacije i zelenom finansiranju sa namerom da se intenzivira dijalog javnog i privatnog sektora sa ciljem predstavljanja novih rešenja koja mogu da unaprede efikasnost, ali i bezbednost digitalnih finansijskih usluga, kao i neophodnosti jačanja svesti o važnosti primene koncepta “zelenog finansiranja” koji je proistekao iz sve veće potrebe pomeranja akcenta sa profita kao primarnog, pa često i jedinog cilja investiranja na ciljeve koji uključuju održivi razvoj, odnosno zaštitu životne sredine, na dobrobit svih zainteresovanih strana, pre svega, građana Republike Srbije.

Konferencija je u prisustvu brojnih zvanica otvorena uvodnim obraćanjima članova Upravnog odbora Saveta gospodina Zorana Petrovića, predsednika Izvršnog odbora Raiffeisen banke Srbije i gospodina Matea Kolanđelija, direktora EBRD za Zapadni Balkan, te obraćanjem guvernera Narodne banke Srbije, gospođe Jorgovanke Tabaković.

 Član Upravnog odbora Saveta i predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke Srbije, gospodin Zoran Petrović je na početku konferencije podsetio na važnu ulogu digitalizacije i implementacije inovativnih rešenja na putu ostvarivanja najvažnijih ciljeva pravnih tekovina Evropske unije u oblasti finansijskih usluga, a to su pre svega, obezbeđivanje finansijske stabilnosti i adekvatne zaštita potrošača, investitora i osiguranika. Nadalje, pod uticajem globalnih trendova, u poslovnoj zajednici se sve veći značaj pridaje konceptu „zelenog finansiranja“ te je „za očekivati dalje usložnjavanje mehanizama kontrole i verifikacije zelenih projekata, kao i daljeg razvoja kriterijuma nefinansijskog izveštavanja, što će dodatno naglasiti neophodnost konstantnog usklađivanja domaće regulative sa regulativom EU, uvođenje inovativnih rešenja, ali i potrebe intenziviranja međusektorskog dijaloga kao i jačanja saradnje javnog i privatnog sektora“ – naglasio je Petrović.

U svom uvodnom obraćanju, član Upravnog odbora Saveta i direktor EBRD za Zapadni Balkan, gospodin Mateo Kolanđeli istakao je: „Zadovoljstvo nam je što smo udružili snage sa Savetom stranih investitora u organizaciji ovog događaja i počastvovani smo učešćem Narodne banke Srbije“, dodajući „Preko 300 miliona evra svake godine usmeravamo u realnu ekonomiju u Srbiji kroz finansijski sektor i podrška njene otpornosti i stabilnosti je za nas ključni prioritet. Gledajući unapred, radimo na uvođenju novih proizvoda koji ciljaju upravo na dve glavne teme ove konferencije, zelenu i digitalnu tranziciju, kao i instrumente za podelu rizika sa našim partnerskim finansijskim institucijama.”

Konferenciju je otvorila guverner gospođa Tabaković istakavši: „Do održivog rasta koji smo obezbedili ne stiže se ni sprintom ni maratonom, jer u našem poslu nema konačnih pobeda. Reči su početak, a samo dela i rezultati govore o svima nama. U duhu naziva prvog panela – da svako pređe sa reči na delo. A način rada Narodne banke Srbije će ostati isti – dela!“

Članice Saveta stranih investitora dale su veoma značajan doprinos u razvoju sektora finansijskih usluga u Srbiji inicirajući brojne novine i unapređenja postojećih rešenja koja su već sprovedena ili se njihova primena očekuje u skoroj budućnosti: uvođenje usluge izdavanja tzv. kvalifikovanog potpisa u klaudu, zatim elektronsko evidentiranje prometa u realnom vremenu putem interneta odnosno online fiskalizacije i elektronskog fakturisanja, te uvođenje prve registrovane šeme elektronske identifikacije, kao i omogućavanje plaćanja mesečnih računa, obavljanje kupovina u maloprodajnim objektima, kao i u online prodavnicama na izuzetno jednostavan način kroz nacionalni sistem IPS (Instant Payment System) upotrebom QR koda, te elektronska menica za pravna lica i preduzetnike, predstavljaju izuzetne pomake koje su učinile nadležne institucije, posebno NBS, upravo u vreme pandemije što će imati trajan pozitivan uticaj na unapređenje konkurentnosti srpske privrede.

Moderatori panela bili su Dušan Lalić (Generali Osiguranje), ko-predsednik i Jelena Vukić Šuljagić (OTP banka), potpredsednica Odbora za finansijske usluge Saveta stanih investitora.

Učesnici prvog panela “Digitalna finansijska revolucija: sprint ili maraton?”: Nenad Petrović, generalni direktor Sektora za platni sistem, Narodna banka Srbije, Milosav Knežević, izvršni direktor za informacione tehnologije, Raiffeisen banka, Periša Puletić, član Izvršnog odbora, Yettel banka, i Milan Dobrijević, državni sekretar, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija.

Svoja iskustva na drugom panelu “Zeleno – da li smo spremni da reči pretvorimo u delo?“podelili su: Miloš Lukić, Associate Director, FI Western Balkans and Eastern Europe, Evropska banka za obnovu i razvoj, Marija Ugrčić, direktor Odeljenja za razvoj u Sektoru za kontrolu poslovanja banaka, Narodna banka Srbije, Sandra Dokić, državni sekretar, Ministarstvo zaštite životne sredine, Aleksandar Zlatković, posebni savetnik ministra, Ministarstvo rudarstva i energetike i Danilo Mrvaljević, direktor Sektora trezora i ALM Banca Intesa i kopredsednik Odbora za finansijske usluge Saveta stranih investitora Srbije (FIC).