Autor: R. Nikolić

Poziv za život i rad u Sloveniji, upućen 10. juna u beogradskom Sava centru: Greta Metka Barbo Škerbinc, direktorka Zavoda za zapošljavanje Slovenije (Foto: R. Nikolić)

Poziv za život i rad u Sloveniji, upućen 10. juna u beogradskom Sava centru: Greta Metka Barbo Škerbinc, direktorka Zavoda za zapošljavanje Slovenije (Foto: R. Nikolić)

Nekoliko podataka ukazuje na prilično urgentnu potrebu Slovenije za radnom snagom, i to gotovo svih profesija. Prvi podatak: Slovenija godišnje ima oko 160.000 slobodnih radnih mesta, drugi: na Zavodu za zapošljavanje je prijavljeno oko 44.000 ljudi i treći: slovenačka država godišnje izda oko 45.000 radnih dozvola i saglasnosti za strance, za brojne, različite profesije – za nove radnike ili za produženje dozvola onih stranaca koji već tamo rade.

Kako god da se ukrštaju ti podaci, jasno je da Slovenija ne uspeva da podmiri sve potrebe za radnom snagom i to je jedan od razloga što su slovenačke institucije za zapošljavanje i kompanije, u saradnji sa srpskim institucijama, organizovale prezentaciju i upoznavanje sa uslovima života i rada u Sloveniji (na osnovu međudržavnog sporazuma koji već imamo). Prvi događaj je organizovan u beogradskom Centru Sava 10. juna, a dva dana kasnije se događaj sa istom tematikom organizuje u Nišu.

Greta Metka Barbo Škerbinc, direktorka Zavoda za zapošljavanje Slovenije, prisustvovala je skupu u Sava centru i kaže za naš portal da je za Srbiju, u 2023. godini, izdato 5.000 dozvola za zapošljavanje radnika, prema sporazumu koji imaju Slovenija i Srbija; neke dozvole su nove, a neke se produžavaju.

Odakle dolazi najviše radnika u Sloveniju?

„Najviše radnika stiže iz Bosne i Hercegovine, sa Kosova, iz Severne Makedonije i iz Srbije. Manji broj ljudi dolazi iz Inidije, Rusije, Kine, sa Filipina. Ukupno posmatrano, u Sloveniju radnici stižu iz 130 zemalja sveta. Što se tiče vrste poslova, potrebno nam je za sve delatnosti: za transport, ugostiteljstvo, hotelijerstvo, zdravstvo, obrazovanje, za socijalnu zaštitu, za proizvodnju u svim industrijama –  metalna i drvna, prehrambena…“, kaže direktorka Zavoda za zapošljavanje Slovenije.

Kako doći do radnika, jer je očigledno velika disproporcija između potreba Slovenije i ponude?

Greta Metka Barbo Škerbinc kaže da organizuju aktivnosti u regionu, slične ovom događaju u Sava centru:

„Organizujemo ovakve susrete za razmenu informacija i upoznavanja, a radimo i obuke sa domaćom radnom snagom. Takođe, radimo i sa mladima koji nisu na evidencijama za zapošljavanje, a radićemo i sa starijima koji čekaju duže posao na tržištu rada. Pored toga, nastojaćemo da više uključimo penzionere da se radno angažuju, jer nemamo potrebne kadrove“, kaže direktorka Zavoda za zapošljavanje Slovenije, za naš portal.

Očigledno je da će biti potrebno veliko angažovanje i slovenačkih institucija i kompanija, da dođu do kadrova koji su im potrebni. Jer, kako sada stvari stoje, ni region bivše Juge ne može da zadovolji potrebe za kadrovima u Sloveniji.

U ponedeljak je ovaj događaj u Sava centru bio veoma posećen, mnogo naših ljudi, ponajviše mladih, zainteresovano je za život i rad u Sloveniji. Može se pretpostaviti da će tako biti i 12. juna u Nišu. Ne treba sumnjati ni da će se slične situacije ponavljati u svim ostalim centrima biše Juge.

Naš deo Balkana se prazni, a nadležni u Srbiji neka razmisle mogu li da zadrže kvalitetne radnike i čime će ih zadržati.

Ponedeljak pre podne 10. juna u Sava centru - informacije u životu i radu u Sloveniji (Foto: R. Nikolić)

Ponedeljak pre podne 10. juna u Sava centru – informacije o životu i radu u Sloveniji (Foto: R. Nikolić)