Profesor Miloš Bešić je rukovodio realizacijom Incore – Indeks korporativne reputacije - velikog projekta kompanije Ninamedia

Profesor Miloš Bešić je rukovodio realizacijom Incore – Indeks korporativne reputacije – velikog projekta kompanije Ninamedia

Najbolje plasirana banka u istraživanju indeksa korporativne reputacije (INCORE), koje je po prvi put sprovedeno u Srbiji, ima skor od 47 indeksnih poena, a najslabija svega 6,4. Ovako drastična razlika je registrovana i u sektoru osiguranja (45,1 prema 9,3), u naftnoj industriji (69,2 naspram 13,8), a slično je i u trgovini, mesnoprerađivačkoj industriji, u sektoru gaziranih i negaziranih voda i sokova. Inače, istraživanje pokazuje velike razlike koje postoje između sektora, kad je reč o reputaciji kompanija koje sačinjavaju te sektore.

Na prezentaciji rezultata istraživanja na 30. Kopaonik biznis forumu, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda Miloš Bešić, koji je rukovodio projektom, istakao je izuzetnu važnost korporativne reputacije koja se direktno odražava na poslovanje kompanija. On je rekao da je istraživanje pokazalo da se na nivou svih posmatranih industrija u Srbiji čak 52 odsto prihoda u proseku zavisi od reputacije konkretne kompanije.

“Kada kompanija dobije INCORE može da ga uporedi sa prosečnim vrednostima ostalih kompanija u sektoru, ali i sa onom koja je lider, i na taj način može da analizira u kojim aspektima joj najbolji beži. Na osnovu tih podataka možemo da vidimo gde smo bolji, a gde lošiji i za koliko, na čemu treba da radimo kako bi popravili korporativni rejting”, rekao je  rekao je Bešić.

Istraživanje novosadske kompanije Ninamedija pokazalo je ogromne razlike, kako po ukupnom skoru, tako i po svakom od devet ključnih parametara koji čine INCORE. To su prepoznatljivosti među korisnicima i njihovo poverenje i zadovoljstvo, kvalitet proizvoda i usluga, društvena i B2B odgovornist, inovativnost, ali i zadovoljstvo zaposlenih u samim kompanijama koje su obuhvaćene istraživanjem.

Istraživanjem je obuhvaćeno 10 banaka na srpskom tržištu, osam kompanija iz naftne industrije, šest firmi iz mesnoprerađivačke industrije, pet kompanija iz sektora osiguranja, isto toliko i velikih trgovinskih lanaca, kompanije iz sektora gaziranih i negaziranih bezalkoholnih pića, te kućne hemije. Urađeno je u januaru i februaru ove godine na reprezentativnom uzorku za teritoriju cele zemlje, sa ukupno 2.009 ispitanika.