Informacije o životu i radu u Sloveniji - beogradski Sava centar 10. juna 2024. (Foto Marko Cokan)

Informacije o životu i radu u Sloveniji – beogradski Sava centar 10. juna 2024. (Foto Marko Cokan)

Zbog velike potražnje poslodavaca i potreba tržišta rada, Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije organizovao je 10. juna u beogradskom Sava centru predstavljanje mogućnosti zapošljavanja u Sloveniji. U ovom predstavljanju je učestvovalo oko 60 uglednih slovenačkih poslodavaca iz različitih sektora, koji zajedno zapošljavaju više od 26.000 radnika, kao i predstavnici slovenačkih i srpskih sindikata radi obostranog upoznavanja sa pravima radnika i podrške tržištu rada u obe države.

“Želimo da potencijalni zaposleni dobiju precizne i pravovremene informicije i da shvate da se zapošljavanje organizuje preko javnih službi, a ne preko posrednika. Sloveniji su potrebni praktično svi profili, kako visokokvalifikovani, tako i nekvalifikovani kadrovi iz različitih delatnosti. Više od polovine poslodavaca u Sloveniji suočava se sa problemima u pronalaženju kadrova i moram reći da poslodavci iz Slovenije veoma cene radnike iz država nekadašnje Jugoslavije. Sa druge strane, slovenačkim poslodavcima podižemo svest o tome da nije više dovoljno samo ponuditi pristojnu platu, već moraju radnicima pomoći u svim koracima mobilnosti i aktivno im pomagati da se po dolasku u Sloveniju uspešno integrišu u okruženje.  Tu je važna i pomoć oko pronalaska smeštaja, spajanja članova porodice i slično“, naglasila je direktorka Zavoda za zapošljavanje Slovenije, Greta Metka Barbo Škerbinc, navodi se u saopštenju za medije.

Greta Metka Barbo Škerbinc,, direktorka Zavoda za zapošljavanje Slovenije, 10. juna u Beogradu (Foto: Marko Cokan)

Greta Metka Barbo Škerbinc,, direktorka Zavoda za zapošljavanje Slovenije, 10. juna u Beogradu (Foto: Marko Cokan)

Događaji predstavljaju nastavak inicijative Zavoda Republike Slovenije da omogući kvalitetne informacije i podršku građanima naše zemlje koji su zainteresovani za rad u Sloveniji, pa su tako posetiocima ovih događaja pružane sveobuhvatne informacije o uslovima života i rada u Sloveniji, kao i mogućnosti zapošljavanja u različitim oblastima. Predstavljene su informacije i ponude o poslovima na različitim pozicijama u zdravstvu, oblasti socijalne zaštite, saobraćaju, građevinarstvu, ugostiteljstvu i mnogim drugim sektorima. Održane su i posebne prezentacije o životu i radu u Sloveniji, pružajući odgovore na pitanja povezana sa školskim sistemom, priznavanjem stručnih kvalifikacija i uslovima smeštaja.

Posle Beograda, Zavod Republike Slovenije za zapošljavanje organizuje sajam zapošljavanja i u Nišu 12-tog juna, u hotelu Tami Residence gde će svi zainteresovani od 10 do 17 časova moći da se detaljnije upoznaju sa uslovima rada i života u Sloveniji.

Srbija je po broju izdatih saglasnosti uz jedinstvenu dozvolu za boravak i rad u 2023. godini, na trećem mestu svih izdatih saglasnosti u Sloveniji, a takođe je na trećem mestu po ukupnom broju izdatih radnih dozvola i saglasnosti uz jedinstvenu dozvolu za boravak i rad. Najveći broj tih dozvola u 2023. godini izdat je za rad u oblasti proizvodnje, saobraćaja i skladištenja, građevinarstva i ugostiteljstva, dakle i za one delatnosti koje su potrebne za obnovu slovenačke infrastrukture nakon prošlogodišnjih poplava i klizišta usled vremenskih nepogoda.