Nicola Pontara, the Country Manager for Serbia (Photo /WB)

Nicola Pontara, the Country Manager for Serbia (Photo /WB)

Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je 9. marta finansiranje u iznosu od 69 miliona evra (75 miliona dolara) za Projekat
Unapređenja upravljanja javnim finansijama za pružanje usluga i zeleni rast. Ovaj program za cilj ima jačanje osnovnih funkcija upravljanja javnim ulaganjima i unapređenje institucionalnih kapaciteta za ostvarenje zelene tranzicije.
U okviru odobrenog programa, pripremljenog u partnerstvu sa Francuskom agencijom za razvoj (AFD), pruža se podrška široj strategiji Vlade Srbije za prelazak na zeleniji i otporniji model privrednog rasta. On je usklađen sa Okvirom za partnerstvo Svetske banke sa Srbijom za period od 2022. do 2026, kojim se predviđa podrška za zeleniji budžetski okvir i ostvarenje održivih ulaganja u više sektora.
„Cilj ovog projekta je jačanje temeljnih elemenata sistema za upravljanje javnim finansijama u Srbiji radi povećanja fiskalne transparentnosti i jačanja otpornosti Srbije na šokove“, rekao je Nikola Pontara, direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji. „On će istovremeno pomoći državnim organima da budžetski i okvir za javna ulaganja učine zelenijim“, zaključio je Pontara.
Ova aktivnost, koja se realizuje u vidu programa za rezultate, pružiće podršku Srbiji u njenim nastojanjima da napusti obrazac visoke energetske intenzivnosti i napravi otklon od korišćenja energije iz fosilnih izvora. Ona će pomoći Srbiji da uspešno sprovede u delo svoju Strategiju niskougljeničnog razvoja i ostvari Nacionalno utvrđene doprinose za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Pored toga, ovaj program predstavlja i dopunu paralelnoj Programskoj operaciji za razvojne politike za zelenu tranziciju u Srbiji, čiji cilj je usvajanje zakonskih i regulatornih izmena neophodnih za pokretanje zelene tranzicije.

Istoga dana, 9. marta, Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Prvi Programski razvojni zajam za zelenu tranziciju, čime je obezbeđeno 149,9 miliona evra (160 miliona dolara) za podršku pojačanim nastojanjima Srbije da unapredi svoje institucije javnog sektora na putu ostvarivanja otpornijeg, zelenijeg i inkluzivnijeg ekonomskog rasta koji će ostati održiv i za buduće generacije.
„Vlada Srbije je načinila veliki korak napred na putu ka pretvaranju zelene tranzicije u stvarnost, a ova aktivnost, kojom se pruža podrška njenom budžetu, usmerena je na jačanje tih napora“, rekao je Nikola Pontara. „Stvaranje novih i očuvanje postojećih šansi za poslovanje, ali i uvođenje inovacija sa ciljem ekološki čistijeg i otpornijeg privrednog rasta, može biti izazovno ali ima i brojne prednosti“, dodao je Pontara.
Ovaj programski zajam je prvi od dva takva kredita. Njime se pruža podrška reformama javnih politika i institucija kako bi se fiskalno upravljanje bolje uskladilo sa zelenom agendom, i to povećanjem transparentnosti potrošnje budžetskih sredstava za realizaciju klimatskih aktivnosti i zaštitu životne sredine. Njegov cilj je da se ubrza tranzicija ka čistoj energiji putem reformi tržišta energenata kako bi se osigurala održivost JP „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) i omogućilo brže uvođenje obnovljivih izvora energije, ali istovremeno i zaštitili energetski ugroženi kupci. Kroz ovu aktivnost Srbiji se pruža podrška i da uskladi svoje propise sa standardima Evropske unije o klimi i zaštiti životne sredine, sa posebnim naglaskom na upravljanje otpadom i kvalitetom vazduha.
Ovaj zajam je pripremljen u partnerstvu za Francuskom razvojnom agencijom (Agence Française de Développement, AFD) i nemačkom Razvojnom bankom (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW), a obe ove institucije će takođe obezbediti finansijska sredstva Vladi Srbije.