(Foto: Pixabay)

(Foto: Pixabay)

Očekivanja inflacije su revidirana naviše za 2023. i 2024., ali na duži rok su smanjena. Očekivanja rasta realnog BDP-a su uglavnom ostala nepromenjena, dok su očekivanja stope nezaposlenosti revidirana naniže.

Evropska centralna banka (ECB) je danas, 3. februara, saopštila rezultate tradicionalne ankete svojih profesionalnih prognostičara za prvi kvartal 2023.

U istraživanju profesionalnih prognostičara (SPF) Evropske centralne banke (ECB) za prvi kvartal 2023. godine, ispitanici su revidirali svoja očekivanja inflacije za 2023. i 2024. Ona sada iznose 5,9% odnosno 2,7%, a to je za 0,1 i 0,3 procentna poena više u odnosu na prethodni krug istraživanja. Dugoročna inflaciona očekivanja (za 2027. godinu) revidirana su naniže za 0,1 procentni poen na 2,1% u proseku.

Očekivanja rasta BDP-a su uglavnom ostala nepromenjena: jača ekonomska aktivnost u drugoj polovini 2022. uticaće i na 2023., ali su nešto slabija očekivanja za 2024. nego što je ranije objavljeno. Dugoročna očekivanja rasta BDP-a ostala su nepromenjena na 1,4%. Očekivanja za stopu nezaposlenosti revidirana su naniže. Nakon očekivanog povećanja na 7,0% u 2023. (stopa nezaposlenosti je iznosila 6,5% u novembru 2022.), očekuje se da će stopa nezaposlenosti postepeno opasti na 6,4% do 2027. godine, saopštila je Evropska centralna banka.

Tabela: Rezultati ECB ankete profesionalnih prognostičara za prvi kvartal 2023.

Tabela: Rezultati ECB ankete profesionalnih prognostičara za prvi kvartal 2023.

Inače, ova SPF anketa za prvi kvartal 2023. sprovedena je između 6. i 12. januara 2023. sa 58 odgovora. SPF se sprovodi na kvartalnoj osnovi i prikuplja očekivanja za stope inflacije, realnog rasta BDP-a i nezaposlenosti u evrozoni za nekoliko horizonta, zajedno sa kvantitativnom procenom neizvesnosti koja ih okružuje. Učesnici ankete su stručnjaci povezani sa finansijskim ili nefinansijskim institucijama sa sedištem u Evropi. Rezultati ankete ne predstavljaju stavove organa za donošenje odluka ECB ili njenog osoblja. Naredne makroekonomske projekcije osoblja ECB biće objavljene polovinom marta 2023.

R. Nikolić