Autor: Strahinja Stojić, Business Analyst, Egzakta Advisory

Era digitalnog doba otvorila je vrata mnogobrojnim mogućnostima, naročito u oblasti veštačke inteligencije (Artificial Intelligence – AI). U svetu u kojem se promene neprekidno događaju, usvajanje veštačke inteligencije postaje ključno za poslovanje i napredak svake organizacije. Veštačka inteligencija razvila se u značajan katalizator transformacije u različitim industrijama, pružajući inovativne puteve ka ostvarivanju rasta, podsticanju inovacija, povećavanje efikasnosti i produktivnosti. Automatizacije i promene u radnim procesima predstavljaju jedan od ključnih aspekata njene implementacije. Međutim, za uspešno  korišćenje prednosti veštačke inteligencije, organizacijama nije dovoljno samo da investiraju u nove tehnologije i sisteme, već je ključno da usvoje novi način razmišljanja i organizacionu kulturu. U ovom članku istražićemo i objasniti kako organizacije mogu promeniti svoj način razmišljanja prema veštačkoj inteligenciji.

Za uspešno korišćenje prednosti veštačke inteligencije, organizacijama nije dovoljno samo da investiraju u nove tehnologije i sisteme, već je ključno da usvoje novi način razmišljanja i organizacionu kulturu.

U ustaljenom načinu razmišljanja, promene koje se odnose na veštačku inteligenciju se shvataju kao pretnje. U dinamičnom pejzažu veštačke inteligencije, promena je jedina konstanta koja je uvek prisutna. Kako bi organizacije što bolje prihvatile promene, krucijalno je da usvoje novi način razmišljanja, kako u top-down, tako i u bottom-up smeru. Za uspostavljanje dugoročnog uspeha, organizacija mora prihvatiti uravnotežen pristup koji kombinuje obe metodologije. Neophodno je uspostaviti kulturu koja prihvata promene, u kojoj se zaposleni podstiču na prihvatanje novih tehnologija i pristupe bez straha od poremećaja i lidera koji im pomažu, usmeravajući ih i pružajući im mogućnost za razvoj.

Dvosmerni pristup je neophodan za organizacije koje žele da postignu održivi rast.

Organizacije koje usvajaju način razmišljanja o veštačkoj inteligenciji su one koje su spremne da istražuju, eksperimentišu, testiraju i uče iz svojih uspeha i neuspeha. Ključan aspekt u transformaciji je stvaranje organizacione kulture koja će omogućiti zaposlenima da unaprede svoje veštine i prilagode se dinamičnom pejzažu. U skladu sa Top-down pristupom, neophodno je istaći da veštačka inteligencija suštinski transformiše način na koji organizacija obavlja svoje poslovanje i svakodnevne aktivnosti. Sa druge strane, putem bottom-up pristupa podstiče se prihvatanje promena u poslovnim procesima, što vodi ka kreiranju petlje kontinuiranog učenja i unapređivanja performansi. Dvosmerni pristup je neophodan za organizacije koje žele da postignu održivi rast. Ohrabrivanje novih ideja i povratne informacije podstiču inicijative, dok ponavljanje i usavršavanje, zasnovano na povratnim informacijama, naučenim lekcijama i rastućim poslovnim potrebama, osigurava kontinuirani rast i poboljšanje.

Negovanjem kulture koja teži promenama, inovacijama i učenju, organizacije mogu steći samopouzdanje potrebno za kretanje kroz pejzaž veštačke inteligencije.

Uobičajeno je da pojedinci u mnogim organizacijama zadržavaju specifična znanja za sebe, što usporava kako njihov lični razvoj, tako i razvoj same organizacije, te dodatno otežava proces pronalaženja rešenja. Kako bi prebrodile takav problem, organizacije se moraju fokusirati na razvoj veština i procesa stvaranja petlji učenja, uspešno pretvarajući individualna znanja u zajedničke uvide, koji su dostupni svima u organizaciji i kojima svi doprinose. Ova transformacija se ne dešava preko noći, to je dugačak put, sa kojim se organizacije neprestano bore. Negovanjem kulture koja teži promenama, inovacijama i učenju, organizacije mogu steći samopouzdanje potrebno za kretanje kroz pejzaž veštačke inteligencije.

Preobražaj u razmišljanju i kulturi organizacije nije brz proces, ali je neophodan za usmeravanje u svetu veštačke inteligencije.

Veštačka inteligencija je tehnologija koja će nastaviti masovno da se razvija i ima uticaj na poslovanje organizacija. Kada nauče kako da je implementiraju i iskoriste, to organizacijama otvara mnoge puteve ka transformaciji njihovih poslovanja i sticanju boljih pozicija na tržištu. Preobražaj u razmišljanju i kulturi organizacije nije brz proces, ali je neophodan za usmeravanje u svetu veštačke inteligencije. Organizacije koje su usvojile ovakav pristup bolje su pripremljene da se nose sa izazovima i iskoriste prilike koje veštačka inteligencija pruža. Kroz ovu transformaciju, organizacije mogu ne samo da se prilagode promenama, već i da aktivno oblikuju svoju budućnost, ostvarujući održivi rast i procese učenja u brzo menjajućem poslovnom pejzažu.