Autor: R. Nikolić

Nenad Tešić, partner u Egzakta Grupi: Poslovni ambijent trenutno kreira veliki broj prilika za inovacije i ogromne izazove za prilagođavanje

Nenad Tešić, partner u Egzakta Grupi: Poslovni ambijent trenutno kreira veliki broj prilika za inovacije i ogromne izazove za prilagođavanje

„Jedan od razloga zašto je veštačka inteligencija tako važna inovacija je taj što je inteligencija glavni pokretač same inovacije. Ova brza tehnološka promena mogla bi da se ubrza još više ako je ne pokreće samo ljudska inteligencija, već i veštačka inteligencija. Ako se to dogodi, promena koja je trenutno ’razvučena’’ tokom decenija mogla bi se desiti za veoma kratko vreme – za samo godinu dana. Moguće i brže“, kaže Nenad Tešić, partner u domaćoj konsalting i tehnološko inovativnoj kompaniji Egzakta Grupa.

U intervjuu za naš portal Tešić najavljuje promene koje bi u poslu i u životu mogao da donese brz razvoj veštačke inteligencije:

„Mnogi stručnjaci veruju u šansu da će se veštačka inteligencija na ljudskom nivou razviti u narednim decenijama. ’Opšta veštačka inteligencija’ (AGI, Artificial General Intelligence) odnosi se na tip veštačke inteligencije koji bi mogao razumeti, učiti i primenjivati znanje na širok spektar zadataka, na sličan način kao što to čini ljudska inteligencija. Za razliku od trenutno dominantne ’Uske veštačke inteligencije’ (ANI, Artificial Narrow Intelligence) koja je specijalizovana za specifične zadatke, AGI bi teoretski mogla da obavlja bilo koji intelektualni zadatak koji može obaviti ljudsko biće. I naravno, glavno pitanje na koje se čeka odgovor je: Šta će AI dati novo u razvoju? A očekivanja su epohalna i upoređuju se sa momentom u razvoju civilizacije kad je čovek izmislio točak“.

To znači da velike promene tek dolaze?

„Promene uslovljene automatizacijom procesa i digitalizacijom poslovanja, pored toga što smanjuju troškove i povećavaju efikasnost, dovode do promena u radnim mestima i novim veštinama. IoT povećava povezanost u realnom vremenu i poboljšanje u upravljanju operacijama dok Big Data i napredna analitika omogućavaju bolje razumevanje kupaca, njihovo ponašanje i prilike za praćenje trendova“.

Kakav poslovni ambijent i uslove poslovanja donose te najnovije tehnološke promene?

„Poslovni ambijent trenutno kreira veliki broj prilika za inovacije i ogromne izazove za prilagođavanje. Oni koji su prihvatili nove tehnologije na vreme, danas generišu neverovatne prilike, dok se ostali muče sa prilagođavanjem ili se još uvek odupiru novom okruženju, prvenstveno jer ga još uvek nisu razumeli“.

Kojim tempom očekujete razvoj novih tehnologija?

„Nastanak tehnologije – veštačka inteligencija (AI), koja bi mogla još dublje da promeni naš svet i koja donosi veliku (očekivanu) promenu u brzini daljeg razvoja, a koju, iz ’cipela koje danas nosimo’, teško da možemo predvideti“.

Tešić: Svedoci smo sveobuhvatnog procesa digitalizacije na državnom nivou i svest o neophodnosti je po meni veoma prisutna, a početak primene AI-ja kao tehnologije u državnim institucijama očekujem veoma brzo

Kako se u tu vrstu promena, koju donose nove tehnologije, uklapa Srbija?

„Srbija je usvojila nacionalnu strategiju za AI koja obuhvata period do 2025. godine. Strategija ima za cilj da promoviše razvoj i primenu AI tehnologija u različitim sektorima, uključujući javnu upravu. Postoje inicijative koje podstiču saradnju između univerziteta, istraživačkih institucija i državnih organa u cilju razvoja AI tehnologija. Takođe, Srbija je domaćin raznih konferencija i radionica posvećenih ovoj oblasti. Veliki problem je nedostatak stručnjaka iz oblasti AI, potreba za većim investicijama u infrastrukturu i obrazovanje, te pitanja privatnosti i etike u vezi sa upotrebom AI tehnologija. Potrebno je obezbediti veći broj obrazovnih programa koji će školovati stručnjake potrebne za rad na AI projektima, kao i za kontinuiranu obuku zaposlenih u javnom sektoru. Iako država treba da stvori ambijent za razvoj, dalja primena i razvoj će isključivo zavisiti od pojedinaca i njihove spremnosti za prihvatanje istih. Svedoci smo sveobuhvatnog procesa digitalizacije na državnom nivou i svest o neophodnosti je po meni veoma prisutna, a početak primene AI-ja kao tehnologije u državnim institucijama očekujem veoma brzo“.

A kako Egzakta Grupa doprinosi primeni najnovijih tehnologija u kompanijama sa kojima sarađuje? Kako to izgleda na srpskoj poslovnoj sceni?

„Tim Egzakta Grupe, pre svega, pruža stručne konsultacije koje pomažu kompanijama da identifikuju tehnološke potrebe i prilike. Kroz detaljnu analizu poslovnih procesa, pomažemo im da razviju strateške planove za implementaciju tehnologija koje će unaprediti njihovo poslovanje. Ovo uključuje integraciju digitalnih alata, automatizaciju procesa, implementaciju naprednih analitičkih alata i pronalaženje najbolje primene nekih od AI modela.

Još uvek najčešće donosimo praksu i iskustvo u inovacijama sa globalnog tržišta. Objasnimo prednosti i definišemo očekivanja zajedno sa klijentima, pre početka bilo kog projekta. A nakon implementacije, nastavljamo da pratimo efikasnost uvedenih tehnologija i pružamo podršku za njihovu dalju optimizaciju. Ovo omogućava kompanijama da kontinuirano unapređuju svoje tehnološke kapacitete i reaguju na nove prilike na tržištu“.

Tešić: Uvođenje Upravnog odbora će nam omogućiti dovođenje ključnih eksperata za oblasti koje su potrebne na nivou Grupe kao i razdvajanje poslovanja Grupe od privrednih subjekata, uz bolje upravljanje kroz linije upravljanja

Za relativno kratko vreme Egzakta Grupa je razgranala svoje biznise i sada prelazi na nove organizacione oblike, uvodite instituciju upravnog odbora i još neke promene… O čemu je reč? U kakvu poslovnu transformaciju ulazite i zašto?

Sa akvizicijama i spajanjima koje smo uradili u poslednje dve godine, prešli smo put od menadžment konsalting firme do tehnološko inovativne kompanije koja u svom poslovanju nema više biznisa, već kako ga mi vidimo samo jedan, a koji se razlaže kroz tri stuba poslovanja i to: Menadžment konsalting, IT-i (sa našim softverskim rešenjima) i IoT/AI. Ovakav pravac razvoja upravo je uslovljen brzim prilagođavanjem i razumevanjem potreba koje će promeniti globalno poslovanje i shvatanje biznisa u narednih pet do sedam godina.

Iz jedne ravne, horizontalne organizacije, karakteristične za startapove, a koja donosi brzinu i uključenost celog tima, prelazimo u ’korporativizaciju’ kompanije. Napominjem da će to u našem slučaju biti jedan malo drugačiji put od očekivanog, pre svega zbog naše specifične kulture koju gajimo i od koje nećemo odustajati. Uvođenje Upravnog odbora će nam omogućiti dovođenje ključnih eksperata za oblasti koje su potrebne na nivou Grupe kao i razdvajanje poslovanja Grupe od privrednih subjekata, uz bolje upravljanje kroz linije upravljanja“.

Tešić: Otvorene su kancelarije u Amsterdamu, Ljubljani i Dubaiju. Želimo da kroz kancelariju u Ljubljani pokrijemo tržišta Slovenije, Hrvatske i severne Italije, dok kroz kancelariju u Amsterdamu želimo da proširimo prisustvo u EU pre svega u Baltičkim zemljama i DACH regiji

Najavili ste i regionalno širenje Egzakta Grupe. O kojim tržištima je reč, kada startujete, koji su vam ciljevi i kako ćete delovati na tim tržištima?

„Otvorene su kancelarije u Amsterdamu, Ljubljani i Dubaiju. Želimo da kroz kancelariju u Ljubljani pokrijemo tržišta Slovenije, Hrvatske i severne Italije, dok kroz kancelariju u Amsterdamu želimo da proširimo prisustvo u EU pre svega u Baltičkim zemljama i DACH regiji.

Kancelarija u Dubaiju je pokrenuta jer industrija menadžment konsaltinga doživljava značajan rast poslednjih pet godina, vođena strategijama za diversifikaciju ekonomije od strane vlade. Saudijska Arabija se ističe ambicioznim planovima u okviru svoje Vizije 2030, koja obuhvata razvoj novih ekonomskih sektora i digitalne transformacije. Ovo stvara velike prilike u strateškom delu i podršci transformacionih programa. Smatramo da naša grupa, po prvim projektima koje dogovaramo, ima velik potencijal i očekujemo značajan rast naše kancelarije u veoma kratkom roku.

U svim kancelarijama je planirano formiranje lokalnih timova, jer naš posao i kultura rada podrazumeva blizak odnos sa klijentima i najviše rada kod samog klijenta. Lokalni timovi će naravno biti vođeni najiskusnijim članovima tima iz Beograda“.

Tešić: Jedna izreka Petera Druckera, a koja se kod nas često citira upravo od najstarijeg člana našeg tima, savršeno oslikava ovu filozofiju: „Kultura jede strategiju za doručak“. Ovaj citat naglašava da bez obzira na to koliko strateški planovi bili jasni i dobro definisani, prava snaga i uspeh organizacije leži u njenoj kulturi.

Šta je najvažnija poruka, odnosno poslovno saznanje, do kojeg ste došli u dosadašnjem radu i partnerstvu u Egzakta Grupi?

„Najvažnija poruka jeste važnost stvaranja kulture učenja i inovacija unutar tima. Uspostavljanje transparentnosti, međusobnog poverenja i jasnih, zajedničkih ciljeva je ključno. Ova filozofija ne samo da poboljšava funkcionalnost tima, već i podstiče svakog člana da doprinosi pravljenju globalne kompanije. Učenje, praćenje inovacija i kontinuirana edukacija timova su esencijalni za održavanje konkurentnosti i liderstva u brzom tehnološkom svetu.

U skladu sa važnošću timskog rada i inovacija, jedan citat Petera Druckera, a koji se kod nas često citira upravo od najstarijeg člana tima, savršeno oslikava ovu filozofiju: Kultura jede strategiju za doručak. Ovaj citat naglašava da bez obzira na to koliko strateški planovi bili jasni i dobro definisani, prava snaga i uspeh organizacije leži u njenoj kulturi. U Egzakta Grupi, usmereni smo na kreiranje kulture koja vrednuje učenje, otvorenost za nove ideje i timski duh koji veruje u globalni uspeh“.

A u čemu vidite najveće izazove za globalnu ekonomiju sada, polovinom 2024.g?

„Najveći izazovi u Evropi, kao i globalno, ostaju nepromenjeni od početka godine. Oni, pre svega, uključuju inflaciju i usklađivanje monetarnih politika zemalja pogođenih visokom inflacijom, očekivanja dugotrajno visokih kamatnih stopa što se smatra novom zlatnom erom bankarstva. Takođe, i dalje imamo konflikte poput rata u Ukrajini i nestabilnosti na Bliskom Istoku koje donose opštu neizvesnost, energetsku krizu i tranziciju ka zelenoj ekonomiji koja zahteva značajna ulaganja, dugoročni uticaj pandemije COVID-19, promene u radnim navikama, potrebu za usklađivanjem privatnog i poslovnog života, kao i tehnološke promene koje zahtevaju adaptaciju od industrija i radne snage. Ovi faktori zajedno mogu dovesti do ozbiljnih tržišnih poremećaja i povećanja nejednakosti i upravo zato zahtevaju budnost i revnosne aktivnosti, koje često podrazumevaju i dodatna ulaganja da biste ostali konkurentni na tržištu“, ocenio je Nenad Tešić, partner u Egzakta Grupi, u intervjuu za naš portal.