Ove godine Najbolja tehnološka inovacija obeležava punih 19 godina od organizovanja prvog takmičenja. Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju promoviše preduzetnički
način razmišljanja i ponašanja tako što učesnicima daje podršku, edukativnu i finansijsku.
Do sada su dodeljene nagrade u vrednosti od 99,5 miliona dinara, osnovano je 88 preduzeća, učestvovalo je 3.305 timova, održano je 485 treninga i obuka koje je pohađalo preko 10.100 ljudi –  istraživača, visokotehnoloških kompanija, studenata, inovatora. Napisano je više od 1.200 biznis i marketing planova, i poslovnih modela, angažovano je
384 recenzenta.

I ove godine traži se inovacija. Najbolja u Srbiji! Poziv timovima da se prijave u kategorijama Realizovane inovacije i Inovativno selo. Rok za prijave je 5. maj 2023. do 20 časova. Ovogodišnji početni nagradni fond je 5 miliona dinara.

Realizovane inovacije – timovi koji poseduju gotov prototip spreman za tržište, imaju izgrađeno potrojenje za proizvodnju ili se sa inovacijom već nalaze na tržištu, mogu se prijaviti u ovoj kategoriji. Minimalan preduslov je postojanje funkcionalnog prototipa. Sve više od toga, poput serijske proizvodnje je dodatna prednost. Inovativno selo – timovi, koje čine predstavnici, mogu se takmičiti u ovoj kategoriji. Inovativno selo je predviđeno za timove kod kojih je bar jedan član tima predstavnik udruženja, preduzeća ili gazdinstva
registrovano.
Ko može da se prijavi?
Pravo učešća na NTI imaju isključivo timovi sastavljeni od najmanje tri člana, koji mogu biti fizička ili pravna lica u kategoriji Realizovane inovacije.

Pravo učešća na Takmičenju u kategoriji Inovativno selo imaju timovi sastavljeni od najmanje tri predstavnika istog ili različitih sela (mesnih zajednica), i to fizičkih i/ili pravnih lica. Članovi tima trebaju da imaju prebivalište na teritoriji sela, a pravna lica sedište. Svako selo može biti predstavljeno sa više timova. Preporuka prilikom formiranja timova, nezavisno od kategorije u kojoj se takmiče, je da tim ne uključuje samo članove koji poznaju tehnički deo inovacija, već i osobe koje imaju određena znanja o ekonomskom delu projekta. Ovo je važno jer se značajan deo zadataka odnosi na kreiranje poslovne strategije.
Rok za prijave je 5. maj 2023. godine do 20 časova. Timovi prijavljuju učešće popunjavanjem elektronskog formulara na veb sajtu: www.inovacija.org