Miša Lukić je na Forumu dobio od Žozefa Lončara, urednika Sveta marketinga, priznanje za dosadašnji rad i doprinos struci: “Počasni ambasador primenjene filozofije marketinga”. Priznanje je dodeljeno na osnovu glasanja marketing stručnjaka Srbije i glasova deset izabranih laureata. Miša Lukić je bio ubedljivo prvi, saopštio je Lončar.

Žozef Lončar uručuje priznanje Miši Lukiću

Osnivač i direktor New Startegy održao je završno predavanje na temu “Šta mi možemo da damo svetu: Brand sapiens”, tumačeći teoriju i praksu brendiranja.

– Zašto je brend jedan od najvažnijih biznis koncepata 20. veka, zapitao je Lukić i pojasnio: – Zamislite život bez brendova? Koja trauma za nas i za biznis! U svemu što je biznis postigao u 20. veku, u srži se, zapravo, nalazi brend! Najbolja definicija brenda je da je to ukupna percepcija koju neko ima u odnosu na vašu organizaciju, vaš proizvod ili na osobu, na bazi svojih iskustava, tuđih iskustava i svih drugih informacija koje ima u skladu sa vrednosnim stanovištem.

Na pitanje da li će brendovi odumreti, Miša Lukić je siguran da neće, jer su neophodni, ne samo biznisu nego i ljudima.

Podaci su novo zlato

Marijana Agić Molnar, osnivač firme DATA DO (analitika podataka i upotreba u biznisu), vodila je panel „Data is the new gold“ (Podaci su novo zlato). Učesnici razgovora složili su se da je tačna ocena da su podaci „novo zlato“, ali da još postoji određena doza nepoverenja u to i da, uprkos analizama, menadžeri donose odluke na osnovu svoje lične, poslovne procene i „osećaja“.

Korišćenje podataka povećava konkurentnost. Podaci jesu zlato i zato ne može svako „da ih vidi“. Zato je potrebno raditi na razvijanju kulture upotrebe i deljenja. Inače će podaci ostati u zoni upotrebe menadžera i sve će, opet, zavisiti od odluke pojedinaca.

– Čovek ne voli da rizikuje, a brend mu stvara sigurnost. Zato je potreban. U biznisu, pogotovo. Brendovi će preživeti, a za advertajzing ćemo videti, rekao je Lukić, naglašavajući da se u 21. veku brend više ne pravi samo pričom, već delima.

Važno je pitanje da li radite u interesu svih: i potrošača i dobavljača i radnika i zajednice. U brendu sada moraju da se poklope i imidž i identitet.

– Iz realnosti idemo u autentičnost, iz autentičnosti u poverenje, odatle u reputaciju, a na kraju je „stori teling“. Brend se gradi kroz sve što kompanija radi i što jeste. Brend stručnjaci, koji kreiraju brendove direktno, danas kreiraju i biznis. Ili ćete ostati bez posla ili ćete dobiti ulogu koja je važnija i značajnija nego ikada. Neće moći da brend stvara agencija sama, sada su tu i klijenti i kompanija i vlasnici. Sinergija je tu i svi učestvuju u kreiranju proizvoda. Do najmanjih detalja. U 21. veku brendovi odgovornost preuzimaju na sebe, a transparentnost je nova realnost. Dobitnici će biti oni sa pravim vrednostima, a ne sa najvećim budžetom, objasnio je Lukić i naglasio da je prvo važna humanizacija, pa onda digitalizacija – to je „brend sapiens”.