Laboratorija za digitalnu transformaciju proizvodnih i logističkih sistema biće dostupna privredi i istraživačima

Preduzeća, istraživači i studenti moći će da razvijaju i testiraju svoje proizvode i sisteme uz pomoć savremenih digitalnih tehnologija, koje su od 12. septembra dostupne u novo-otvorenoj laboratoriji u Naučno-tehnološkom parku Novi Sad.

DEAL laboratorija (’Digital Enterprise – an Active Learning and training Lab’), koja je nastala zahvaljujući saradnji sa AXIOM TECH i SIEMENS, a čije osnivanje je finansirala Evropska unije u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i sa Ministarstvom privrede Srbije, predstavlja mesto za istraživanje, razvoj i primenu najnovijih tehnologija u oblasti digitalizacije i automatizacije.

Laboratorija je nastala kao odgovor na potrebu da se ojača veza između nauke, savremenih proizvodnih rešenja i privrede kako bi se podržalo stvaranje i usvajanje sistema industrije 4.0 –  četvrte industrijska revolucija. DEAL laboratorija će tako omogućiti kompanijama i istraživačima da nauče o Industriji 4.0 i da se upoznaju sa najnovijim trendovima u oblasti digitalne transformacije proizvodnih i logističkih sistema.

Mateo Kolanđeli, regionalni direktor EBRD za Zapadni Balkan izjavio je: „Nauka i inovacije predstavljaju jedan od prioriteta u EBRD jer su inovacije u samom središtu lokalnog ekonomskog razvoja. U prilog tome svedoči i finansijska podrška u iznosu od 80 miliona evra koju smo izdvojili od početka ove godine za razvoj naučno tehnoloških parkova i nekoliko gradova u Srbiji“.

Prema njegovim rečima, ove laboratorije služe da pruže podršku malim i srednjim preduzećima u razvoju inovacija i stvaranju mogućnosti za mlade ljude u tim gradovima.

Plamena Halačeva zamenica ambasadora Evropske unije u Republici Srbiji  rekla je: „Ova Laboratorija služiće razvoju novih ideja i rešenja koja će unaprediti proizvodni proces i kreirati nove proizvode i usluge – stvoriće nove vrednosti. Inovacije su upravo ono što je Evropska unija uvek podržavala u Srbiji. EU je prva podržala fondove za inovacije i nauku, prva dala grantove inovativnim kompanijama i podržala njihove saradnje sa institutima za istraživanje i razvoj. Naravno, EU ostaje oslonac i nastavlja da podstiče ekonomski razvoj Srbije“.

Laboratorija će malim i srednjim preduzećima ponuditi pun uvid u celokupne procese automatizacije – od digitalizovanog dizajna proizvoda i razvoja do digitalizacije proizvodnih i logističkih procesa i sistema. Ovo će biti prva laboratorija takve vrste, ne samo u Srbiji, već i u celom regionu.