U okviru mobilne aplikacije digitalnog bankarstva, Banca Intesa je omogućila svojim klijentima da kroz novu funkcionalnost „Doniraj kroz aplikaciju“, prilikom digitalnog plaćanja zaokruže iznos i razliku doniraju UNICEF-u i time pomognu programe za decu Srbije koja su danas u najvećem riziku od siromaštva.

Podaci sa kojima raspolaže UNICEF pokazuju da svako deseto dete u Srbiji živi u siromaštvu, i da njihov broj raste usled efekata globalnih kriza. To znači da mnoga deca ne mogu da ostvare osnovne životne potrebe. Posebno su ugrožene porodice sa malom decom, deca iz romskih porodica i deca koja žive na selu. Siromaštvo u detinjstvu ima ozbiljne posledice po sveobuhvatni razvoj dece, i istovremeno negativno utiče na izgradnju ljudskih resursa potrebnih za održiv ekonomski razvoj. S obzirom na to da u Srbiji živi svega 17% dece, UNICEF u Srbiji poručuje da je sada, više nego ikada, neophodno  pružiti snažnu podršku našem najdragocenijem kapitalu ulaganjem u svako dete u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i putem efikasnih programa usmerenih na smanjenje siromaštva.

Inovativna funkcionalnost „Doniraj kroz aplikaciju“ omogućava klijentima Banca Intesa da na veoma jednostavan način podrže UNICEF u borbi protiv siromaštva dece u Srbiji. Prilikom unosa određenog iznosa za plaćanje u okviru platnog naloga na mobilnoj aplikaciji, korisnicima mobilnog bankarstva je automatski ponuđena opcija da doniraju novčana sredstva, bez dodatnih troškova. Iznos koji se može donirati za decu se zaokružuje na prvu sledeću stotinu, u iznosu do najviše 100 dinara, i razlika se direktno usmerava na račun UNICEF-a u Srbiji.

S obzirom na to da Banca Intesa ima preko 550.000 korisnika mobilnog bankarstva  koji izvrše gotovo dva miliona plaćanja mesečno, mali doprinosi njenih klijenata biće od velikog značaja za najugroženije porodice i decu.

„Izuzetno sam ponosan što smo, samo nakon par meseci od pokretanja inovativne funkcionalnosti ‘Doniraj kroz aplikaciju’ u okviru aplikacije digitalnog bankarstva Banca Intesa, omogućili klijentima da sada mogu donirati svoj novac i našem dugogdišnjem partneru UNICEF-u. Donacije malih iznosa prilikom plaćanja kroz mobilnu aplikaciju pokazale su se kao vrlo jednostavan i održiv vid podrške neprofitnom sektoru, a da je uključivanje naših klijenata u društveno odgovorne aktivnosti banke dobar primer pozitivne prakse pokazuje i to da je za samo mesec dana prikupljeno više od 1.200.000 dinara donacija za pomoć ugroženoj deci Srbije“, izjavio je Željko Petrović, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom.

Banca Intesa i UNICEF imaju bogatu istoriju uspešnog partnerstva u Srbiji. Intesa je bila prvi korporativni donator programu prevencije školskog nasilja (2005), i prva banka koja je omogućila prijem donacija za UNICEF putem platnih kartica (2006). Među redovnim mesečnim donatorima UNICEF-a putem trajnog naloga, upravo je najviše klijenata Banca Intesa. Od 2019. godine, banka je članica Poslovnog saveta UNICEF-a čija je misija da podstakne poslovnu zajednicu na veći angažman u korist dece. Banca Intesa je 2022. godine bila prva kompanija u regionu koja je sprovela procenu politika i praksi prilagođenih porodici na osnovu UNICEF-ove metodologije, a  2023. godine finansijski je podržala program za podršku uspostavljanju i razvoju Nacionalne platforme za obučavanje profesionalaca koji se bave porodično orijentisanim ranim intervencijama u cilju podrške optimalnom razvoju i inkluziji dece.

„Zahvaljujemo našem dugogodišnjem partneru Banci Intesi  što u okviru svog poslovanja u konkurentnom ambijentu omogućava svojim klijentima da pruže podršku za decu Srbije. Doniranje putem mobilnog bankarstva u korist dece i zajednice, koju Banka Intesa sprovodi u okviru svoje digitalne agende, pruža primer dobre prakse za kreiranje poslovnih procesa i proizvoda koji imaju plemenitu svrhu. Rezultati koje zajedno postižemo zahvaljujući ovoj dragocenom podršci pokazuju koliko je važno da se neguje kultura investranja u najdragoceniji resurs koji imamo – našu decu“, izjavila je Vesna Savić Đukić, šefica odseka za saradnju sa privatnim sektorm u UNICEF-u.