Naučno-tehnološki centar kompanije NIS (NTC) i Centar za istraživanje i razvoj državne naftne kompanije Sonangol iz Angole (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Sonangol, S.A. – CPD Sonangol)  potpisali su Memorandum o razumevanju tokom posete angolske delegacije domaćoj naftnoj kompaniji, saopštila je kompanija NIS 3. avgusta.

Memorandum su u prostorijama NIS-a u Beogradu, u prisustvu ambasadora Republike Angole u Republici Srbiji Emilia Migela de Karvalja Sobrinja, potpisali Leonid Stulov, direktor NTC-a, i generalni direktor CPD Sonangol Vladimir Alberto Goveia Mašado i član Borda CPD Sonangol Fabio Alešandre Fereira Lopeš.

Memorandumom o razumevanju definisana je namera dve kompanije da realizuju saradnju u oblastima geoloških istraživanja i obnovljive energije, uključujući povećanje potencijala za proizvodnju nafte i gasa, uz ostvarivanje pozitivnih ekonomskih rezultata. Saradnja podrazumeva i pružanje konsultantskih usluga od strane NTC-a u oblastima inženjeringa i menadžmenta povezanih sa geološkim, geofizičkim i geohemijskim naukama, kao i u oblasti razvijanja planova obuka za razvoj kompetencija eksperata u industriji nafte i gasa. Veoma značajan deo saradnje su i aktivnosti usmerene na razvoj projekata obnovljivih izvora energije, uključujući solarnu energiju i zeleni vodonik.

Delegacija angolske kompanije imala je priliku i da poseti prostorije i laboratorije NTC-a u Novom Sadu kako bi se upoznala sa naučno-istraživačkim potencijalima NTC-a. Članovi delegacije obišli su i Trening centar NIS-a u Elemiru, a posetiće i Rafineriju nafte u Pančevu i Laboratoriju Downstream, koja se nalazi u okviru rafinerije, ali funkcioniše kao deo organizacionog sistema NTC-a.

Pored izvršnih direktora Centra za istraživanje i razvoj Sonangola, delegaciju iz Angole čine i direktori nadležni za poslove istraživanja i inovacija, finansija, IT-a i upravljanja podacima, kao i visokopozicionirani zvaničnici matične kompanije Sonangol, zaduženi za oblast istraživanja i proizvodnje, prerade i petrohemijskog biznisa.