Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u saradnji sa 3 Bankom obezbedila je dodatno finansiranje za mala i srednja preduzeća u Srbiji. Ugovor o kreditu od 10 miliona evra u domaćoj valuti koji je potpisan sa 3 Bankom, poboljšaće dostupnost finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća, uključujći i agro biznis i poljoprivrednike. Oko 75 posto kreditne linije namenjeno je finansiranju klijenata van beogradskog regiona, saopštile su EBRD i 3 Bank. Kako je navedeno, misija 3 Banke je pružanje finansijskih usluga svima koji imaju pozitivan ekonomski, društveni i ekološki uticaj, sa posebnim fokusom na klijente koji imaju poteškoća u pristupu takvim uslugama.

Mateo Kolanđeli, regionalni direktor EBRD-a i šef kancelarije u Srbiji je tim povodom rekao da je 3 Banka je prvi partner u Srbiji sa specijalnim fokusom na mikro-finansiranje. “Radujemo se novoj saradnji sa 3 Bankom i posvećeni smo da zajedno obezbedimo pristup finansiranju za mikro preduzeća koje će im omogućiti da uvećaju svoje poslovanje i postanu konkurentnija“, naveo je Kolanđeli.

Vladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora 3 Banke je podsetio da ova banka podržava mala poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike koji imaju ograničen ili uopšte nemaju pristup finansiranju: “Čak 45% svih naših novih klijenata svoj prvi kredit dobiju u našoj banci. U protekle dve decenije, odobrili smo oko 300 hiljada kredita i doprineli otvaranju oko 60.000 radnih mesta. Kreditna linija u dinarima od tako respektabilnog investitora kakav je EBRD će nam omogućiti dalji rast udela dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima banke, istovremeno doprinoseći razvoju poslovanja malih preduzetnika i poljoprivrednika, a samim tim i napretku društva u celini“, rekao je Vukotić.