Eurocomm PR Beograd: Miloš Bogunović, Cvijeta Radović i Jelena Čolić

Eurocomm PR Beograd: Miloš Bogunović, Cvijeta Radović i Jelena Čolić

Kancelarija Grada Beča u Beogradu „Eurocomm-PR“ obeležila je 16. juna jubilej: 25 godina postojanja međunarodnih kancelarija carskog grada. Beč je jedini grad u Evropi koji putem inostranih kancelarija podstiče saradnju između gradova kao „laboratorija budućnosti“. Kao glasnogovornici grada sa najboljim kvalitetom života na svetu inostrane kancelarije umrežavaju ljude i institucije i prenose „Bečki model“ u partnerskim gradovima.

„Zapravo je bečka kancelarija u Beogradu otvorena 1996. godine, ali pošto prošle godine nismo mogli da obeležimo jubilej ove godine smo hteli da proslavimo sa predstavnicima sedme sile, koji su nam mnogo pomogli svih ovih godina. Neki su nas nažalost napustili, sa mnogima smo postali prijatelji. Zahvaljujući njima Beč smo našoj javnosti učinili još bližim. Potpomogli smo realizaciju mnogih zajedničkih poduhvata između Beča i Beograda, organizovali posete Beču i Beogradu, ispratili i dočekali mnoge delegacije, bili podrška prilikom potpisivanja sporazuma o saradnji između Beograda i Beča 18. oktobra 2019. godine. Jednom rečju, mi smo most između dva grada. Nadamo se još mnogim zajedničkim projektima. Naš zadatak je da spajamo prave ljude u pravo vreme na pravom mestu“, izjavio je šef kancelarije Eurocomm-PR u Beogradu Miloš Bogunović.

Inostrane kancelarije Grada Beča zastupljene su, pored Beograda, i u Berlinu, Bratislavi, Budimpešti, Ljubljani, Krakovu, Pragu, Sarajevu, Sofiji i Zagrebu.