Za Srbiju su važne i dodatne obaveze u vezi sa strukturnim reformama, uključujući fiskalno upravljanje i upravljanje državnim preduzećima: Gita Gopinath, First Deputy Managing Director (Foto: IMF)

Za Srbiju su važne i dodatne obaveze u vezi sa strukturnim reformama, uključujući fiskalno upravljanje i upravljanje državnim preduzećima: Gita Gopinath, First Deputy Managing Director (Foto: IMF)

Kao što je i očekivano, Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) odobrio je 19. decembra 2022. godine u Vašingotnu, novi stend-baj aranžman za Republiku Srbiju od 2,4 milijarde evra, kojom pruža podršku srpskoj ekonomskoj politici u naredne dve godine. U odluci koju je objavio MMF, navodi se da Odbor stavlja na raspolaganje oko milijardu evra, koje srpske vlasti nameravaju da povuku u 2023. godini, ali da će povlačenje narednih tranši sredstava ( još oko 1,4 milijarde evra) biti dostupno tek nakon završetka polugodišnjih revizija o sprovođenju aranžmana.

U poznatom maniru pisanja saopštenja međunarodnih finansijskih organizacija, i ova informacija ima red pohvala, pa red oštrih upozorenja. Pohvale su, pored ostalog i sledeće: „Srbija je izgradila dobru evidenciju solidnih makroekonomskih performansi, uz podršku MMF-a u okviru Instrumenta za koordinaciju politika (PCI) … Vlasti su očuvale makrofinansijsku stabilnost i već su uspostavile politike za ublažavanje ovih šokova. Usred velike neizvesnosti, oni nastoje da izgrade dodatne bafere podržane stend-baj aranžmanom. Unapređujući politike u okviru PCI, vlasti s pravom obuzdavaju fiskalni deficit, dok istovremeno pružaju privremenu podršku državnim energetskim kompanijama…”.

Strukturne reforme za obnavljanje finansijskih bilansa državnih energetskih preduzeća EPS-a i Srbijagasa treba sprovesti u roku od dve godine

Ali, od toga je mnogo značajna ocena koju je gospođa Gita Gopinath, prvi zamenik generalnog direktora MMF-a, dala na kraju diskusije Odbora o Republici Srbiji. U toj izjavi gospođa Gopinath kaže da su “reforme energetskog sektora visoki prioritet”:

– Planirana reformska strategija za elektroenergetsku kompaniju EPS, prioritetni sektorski investicioni plan i nova Strategija razvoja energetike, pomoći će u vođenju ovih reformi i u javnom i u privatnom sektoru. Usred tekućih globalnih i domaćih inflatornih pritisaka, monetarna politika je s pravom nastavila da se pooštrava. Budnost Narodne banke Srbije u obezbeđivanju stabilnosti cena biće ključna za suzbijanje inflatornih očekivanja i vraćanje inflacije u okvire planiranog. Takođe su važne i dodatne obaveze u vezi sa strukturnim reformama, uključujući fiskalno upravljanje i upravljanje državnim preduzećima, a sve to ima za cilj da se podrži srednjoročni rast, naglasila je Gita Gopinath.

Smernica MMF-a: Sprovesti reforme za jačanje upravljanja i nadzora u državnim preduzećima

I, konačno, u rezimeu ove odluke Izvršnog odbora MMF-a navodi se da je Srbiji neophodan stend-baj aranžman zbog svih rizika, ali se i preporučuju sledeće smernice koje treba sprovesti:

  • Prilagođavanje energetskih tarifa i sprovođenje strukturne reforme za obnavljanje finansijskih bilansa državnih energetskih preduzeća EPS-a i Srbijagasa u roku od dve godine, uz ublažavanje uticaja na ugrožena domaćinstva i podršku energetskim preduzećima kroz fiskalne transfere u kratkom roku;
  • Čvrsta monetarna i fiskalna politika za kontrolu inflacije i pružanje podrške stabilizovanom deviznom kursu;
  • Dalja fiskalna transparentnost i budžetske reforme za podršku fiskalnoj disciplini i efektivnoj primeni novog fiskalnog pravila;
  • Tekuće reforme za jačanje upravljanja i nadzora u državnim preduzećima.

Ima još zanimljivih zaključaka u najnovijem saopštenju MMF-a, i “ljubaznih poruka”, uz čitanje “između redova”, ali će od toga biti mnogo važnije ono što nam sledi u naredne dve godine: ispunjavanje obaveza koje smo preuzeli ovim aranžmanom, sprovođenje reformi u energetskom sektoru i u javnim preduzećima, uz redovne revizije posle kojih se donosi odluka o nastavku ili prekidu aranžmana. Nova 2023. je u tom smislu, novi, veliki početak, sa našim “starim poznanikom” MMF-om.

R. Nikolić