Uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) dodelili su 21. decembra priznanja i novčane nagrade autorima 21 najbolje inovativne ideje za dalji razvoj cirkularne ekonomije u Srbiji. Nagrađena su javna i privatna preduzeća, lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i naučne institucije, čije će inovacije doprineti smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i efikasnijoj upotrebi energije i resursa, a izabrane su putem ranije raspisanih Javnih poziva.

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović tom prilikom je poručila: „Dosadašnji linearni ekonomski model zasnovan na principu „uzmi-proizvedi-upotrebi-baci“ je neodrživ, jer su prirodni resursi ograničenog trajanja, zbog čega je prelazak na cirkularnu ekonomiju neophodan“, i dodala: „Vlada Republike Srbije usvojila je Program razvoja cirkularne ekonomije za period 2022-2024. kojim je cirkularna ekonomija prepoznata kao alat za zelenu tranziciju Republike Srbije“.

„Veliki odziv na javne pozive koje smo raspisali za inovacije u ovoj oblasti pokazuje da širok krug aktera u Srbiji prepoznaje značaj uštede prirodnih resursa i energije, ponovne upotrebe i reciklaže materijala i proizvoda i smanjenja količine otpada. Rešenja koja smo danas nagradili uticaće na bolji kvalitet životne sredine, a doneće i ekonomsku korist u vidu novih radnih mesta i veće konkurentnosti srpskih kompanija, što donosi dobrobit svim građanima Srbije“, rekao je Jakup Beriš, stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.

Devet inovacija je dobilo finansijsku podršku od ukupno 746.000 dolara kako bi mogle da budu realizovane tokom sledeće godine. Radi se o idejama za uštedu energije korišćenjem novih tehnologija, za proizvodnju energije od bio otpada, upotrebu organskog otpada za dobijanje komposta, đubriva i novih materijala, korišćenje opasnog otpada za proizvodnju visoko kvalitetnog đubriva, kao i za reciklažu tekstila, papira, kartona i paklica od cigareta kako bi se od njih dobili novi proizvodi. Nagrađeni su: Nektar d.o.o, DETO d.o.o. Pančevo, Elixir Zorka-mineralna đubriva d.o.o. Šabac, Bitgear Wireless Design Services d.o.o, Mivaka d.o.o Beograd, Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“, Javno komunalno preduzeće (JKP) Osečina, JKP Novi Pazar i JKP Novi Sad.

 Dvanaest najboljih inovacija koje uključuju saradnju nauke i privrede u oblasti cirkularne ekonomije dobilo je „cirkularne vaučere“ u vrednosti od po 10.000 dolara, kao podsticaj za dalji razvoj radi primene u praksi. Ove inovacije predviđaju upotrebu bio-otpada za proizvodnju energije, kompostiranje i izradu novih proizvoda (kozmetika, boje i lakovi, ekološki lepak), kao i korišćenje otpadnih voda iz drvne industrije za dobijanje inovativnih bioproizvoda. Neka od rešenja predlažu korišćenje novih tehnologija (veštačke inteligencije, softvera i aplikacija) za smanjenje emisija zagađujućih materija iz termoelektrana, optimizaciju potrošnje električne energije, kao i prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Među nagrađenima su i ideje za proizvodnju biorazgradivih kesa od prirodnih materijala i gajenje insekata čije larve mogu da razgrade plastiku. Predlagači su renomirane naučno-istraživačke institucije iz Srbije.